Online leren over sorteren

Fost Plus ontwikkelde een online leermodule voor kleuter- en lagere scholen rond het sorteren van afval. Bedoeling is om iedereen op school vertrouwd te maken met de sorteerregels: directie, leraren, leerlingen en het onderhoudspersoneel. 

De module plaatst hen in een reële situatie, waarin ze de juiste keuzes moeten maken rond het sorteren van verschillende afvalstromen.

De module biedt ook heel wat bijkomende informatie, zoals het waarom achter de sorteerregels en het recyclageproces. Scholen krijgen ook informatie over de afvalbakken en het communicatiemateriaal die ze gratis kunnen aanvragen.

Ontdek de sorteermodule voor scholen