Sorteerregels PMD

Toegestaan

Plastic flessen en flacons

 • Geen andere plastic verpakkingen of voorwerpen.
 • Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win plaats in de PMD-zak.

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/plastic_flessen.jpg

Metalen verpakkingen

Ook spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen horen bij het PMD.

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/metalen_verpakkingen_0.jpg

Drankkartons

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/drankkartons_0.jpg

Niet toegestaan

Residu PMD

 • Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie...), aluminiumfolie, piepschuim, injectienaalden, baxters en ander medisch afval.
 • Verpakkingen met kindveilige sluiting, zoals bijvoorbeeld: verpakkingen van corrosieve ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers,...

 • Verpakkingen met tenminste één van de volgende pictogrammen:

Picto's CLP

 • Verpakkingen van pesticiden (insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif,…)
 • Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis en verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben.

Aandachtspunten

 • De verpakkingen moeten goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.
 • Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8 liter.
 • Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt.
 • Maak geen plastic bidons vast aan de trekband waarmee de blauwe PMD-zak wordt dichtgebonden.

Veelgestelde vragen

Waarom mogen alleen plastic flessen en flacons in de PMD-zak?

Vandaag zijn heel veel verschillende types plastic verpakkingen op de markt. Maar enkel plastic flessen en flacons zijn in voldoende grote hoeveelheden aanwezig om een efficiënte recyclage te garanderen. Ze bestaan uit homogene kunststoffen (PET en HDPE) die gerecycleerd kunnen worden tot hoogwaardige materialen die beantwoorden aan de strengste normen – onder meer als grondstof voor nieuwe verpakkingen voor voedingsproducten.

Waarom mag aluminiumfolie niet in de blauwe zak?

Verpakkingen uit aluminium (blikjes, bakjes, schaaltjes) zijn perfect recycleerbaar omdat ze gesmolten kunnen worden in de ovens van de recycleurs. In tegenstelling tot aluminiumfolie, dat te dun is om op een efficiënte manier te recycleren: het verbrandt in de smeltovens in plaats van te smelten. Bovendien bevat gebruikte aluminiumfolie vaak nog heel wat voedselresten die storend zijn in het recyclageproces.

Waarom mogen yoghurtpotjes niet in de PMD-zak?

De P van PMD staat ENKEL voor plastic flessen en flacons. Yoghurtpotjes en botervlootjes zijn geen plastic flessen of flacons. Ze zijn vervaardigd uit verschillende soorten plastic. Daarom worden ze niet opgenomen in de recyclageketen. Ze horen thuis bij het restafval of op het containerpark. Flessen en flacons die yoghurtdrankjes hebben bevat, mogen overigens wel in de PMD-zak. Verpakkingen voor drinkyoghurt zijn van een ander soort plastic gemaakt dan yoghurtpotjes.

Moet ik de verpakkingen uitspoelen vooraleer ze in de blauwe zak mogen?

Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Wanneer u het product volledig hebt opgebruikt, kunt u de verpakkingen sorteren zonder dat u ze nog verder hoeft te reinigen.

Mogen de doppen op de plastic flessen en flacons blijven zitten?

U mag de doppen op de plastic flessen en flacons laten zitten. Ze worden mee gerecycleerd. 

Waarom mogen verpakkingen die giftige of andere gevaarlijke producten hebben bevat niet in de PMD-zak?

Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben, en andere gevaarlijke producten zoals lak, verf, oplosmiddelen, zuren, pesticiden en insecticiden kunnen gevaarlijk zijn voor de mensen in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Raadpleeg uw gemeente of intercommunale om te weten hoe KGA bij u wordt ingezameld.

Wat is de betekenis van het Groene Punt-logo?

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Het betekent niet dat de verpakking automatisch selectief zal worden ingezameld en gerecycleerd. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd. Het betekent ook niet noodzakelijk dat u de verpakking in de blauwe PMD-zak mag aanbieden. Het Groene Punt-logo is dus geen sorteerlogo.

Waarnaar verwijzen de nummers in het driehoekje op plastic verpakkingen?

De nummers in het driehoekje verwijzen naar het soort plastic waaruit het product bestaat. Het nummer geeft echter niet aan of de verpakking bij het PMD hoort of niet. Verpakkingen met hetzelfde nummer (die dus uit hetzelfde soort plastic bestaan) kunnen niet altijd op dezelfde manier verwerkt of gerecycleerd worden. Per soort plastic bestaan er verschillende diktes en kwaliteiten die niet allemaal samen gerecycleerd kunnen worden. Vaak zijn deze verpakkingen (bakjes, schaaltjes, yoghurtpotjes, botervlootjes…) ook maar in kleine hoeveelheden beschikbaar op de markt waardoor de stroom niet geschikt is om te kunnen recycleren.

Als je wil weten of je verpakking bij PMD thuishoort, raadpleeg je dus best de sorteerregels voor PMD. Voor plastic verpakkingen geldt alvast dat enkel plastic flessen en flacons bij PMD horen.

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als afzonderlijke fractie uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde stroom terecht.

Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. U moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat u fout hebt gedaan.

Wat als u twijfelt over het sorteren van een verpakking?

Wanneer u twijfelt over het sorteren van een verpakking, raadpleegt u best de sorteerregels voor PMD, glas en papier-karton. U vindt die regels ook op de ophaalkalender van uw intercommunale, of in de Recycle!-app voor smartphone en tablet. Wanneer u niet meteen een duidelijk antwoord vindt, kunt u de verpakking beter in de restafvalzak gooien. Zo vermijdt u problemen bij het sorteren en recycleren van de verpakkingen.

Vragen?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be