Sorteerregels PMD

In 2016 is Fost Plus gestart met verschillende proefprojecten waarbij in bepaalde gemeentes meer soorten plastics werden toegelaten in de PMD-zak. Om de best mogelijk inzameling én recyclage van plastic te testen we in die proefprojecten verschillende scenario’s uit.

Dat heeft als gevolg dat er vandaag verschillende scenario’s zijn voor de inzameling van PMD. Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, of de intercommunale waartoe uw gemeente behoort, zijn andere soorten plastic verpakkingen toegelaten in de PMD-zak. 

 • Bij de intercommunales NET BRUSSEL, ECOWERF, INTERRAND, INVOCO, IOK, IVAREM, IVLA, IMOG, IVIO, IVVO, IVBO, IGEAN, IVAGO, INTERZA, LIMBURG.NET, INTADURA, HYGEA, AIVE, IPALLE, INBW, TIBI, BEP ENVIRONNEMENT en INTRADEL gelden de 'huidige' regels voor de inzameling van PMD. Die gelden ook in Antwerken, Knokke-Heist, Aarschot en Sint-Genesius-Rode. 
 • In de gemeentes Aalter, Wervik, Marchin, FrameriesHannut en in alle gemeenten van de intercommunale IMOG gelden P+MD-regels.
 • Nieuwe PMD-regels gelden voor de intercommunale VERKO en IDM sinds 1 april. Vanaf 1 juni in volgende intercommunales: MIWA, IBOGEM, IVM, MIROM, ILVA en IVOO

Meer informatie over wat in jouw gemeente wel of niet bij het PMD hoort vind je op betersorteren.be 

In de nabije toekomst moeten die scenario’s tot het beste inzamelscenario en vereenvoudigde sorteerregels voor PMD leiden. Correct sorteren wordt dus eenvoudiger: alle types plastic verpakkingen mogen dan bij het PMD, dus ook yoghurtpotjes, margarinevlootjes en plastic folie.

Meer recycleren, dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee! Met de nieuwe sorteerregels zullen we nog meer verpakkingen inzamelen en recycleren. En dat betekent minder nieuwe grondstoffen, minder energie en minder CO2.

 

Aandachtspunten

 • De verpakkingen moeten goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.
 • Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8 liter.
 • Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt.
 • Maak geen plastic bidons vast aan de trekband waarmee de blauwe PMD-zak wordt dichtgebonden.

 

Contacteer uw intercommunale

Uw intercommunale is verantwoordelijk voor de afvalinzameling. Op de website van uw intercommunale vindt u meer informatie over ophalingen, inzamelpunten, containerparken en Kringwinkels.

Vul uw postcode hieronder in, en u krijgt meteen alle gegevens die u nodig hebt om uw intercommunale te contacteren.

MODULE IC's

Toegestaan

Plastic flessen en flacons

 • Geen andere plastic verpakkingen of voorwerpen.
 • Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win plaats in de PMD-zak.

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/plastic_flessen.jpg

Metalen verpakkingen

Ook spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen horen bij het PMD.

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/metalen_verpakkingen_0.jpg

Drankkartons

https://www.betersorteren.be/sites/default/files/sorting-rule-item-image/drankkartons_0.jpg

Niet toegestaan

Residu PMD

 • Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie...), aluminiumfolie, piepschuim, injectienaalden, baxters en ander medisch afval.
 • Verpakkingen met kindveilige sluiting, zoals bijvoorbeeld: verpakkingen van corrosieve ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers,...

 • Verpakkingen met tenminste één van de volgende pictogrammen:

Picto's CLP

 • Verpakkingen van pesticiden (insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif,…)
 • Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis en verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben.

Aandachtspunten

 • De verpakkingen moeten goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.
 • Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8 liter.
 • Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt.
 • Maak geen plastic bidons vast aan de trekband waarmee de blauwe PMD-zak wordt dichtgebonden.

Veelgestelde vragen

Moet ik de verpakkingen uitspoelen vooraleer ze in de blauwe zak mogen?

Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Wanneer u het product volledig hebt opgebruikt, kunt u de verpakkingen sorteren zonder dat u ze nog verder hoeft te reinigen.

Mogen de doppen op de plastic flessen en flacons blijven zitten?

U mag de doppen op de plastic flessen en flacons laten zitten. Ze worden mee gerecycleerd. 

Waarom mogen verpakkingen die giftige of andere gevaarlijke producten hebben bevat niet in de PMD-zak?

Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben, en andere gevaarlijke producten zoals lak, verf, oplosmiddelen, zuren, pesticiden en insecticiden kunnen gevaarlijk zijn voor de mensen in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Raadpleeg uw gemeente of intercommunale om te weten hoe KGA bij u wordt ingezameld.

Wat is de betekenis van het Groene Punt-logo?

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Het betekent niet dat de verpakking automatisch selectief zal worden ingezameld en gerecycleerd. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd. Het betekent ook niet noodzakelijk dat u de verpakking in de blauwe PMD-zak mag aanbieden. Het Groene Punt-logo is dus geen sorteerlogo.

Waarnaar verwijzen de nummers in het driehoekje op plastic verpakkingen?

De nummers in het driehoekje verwijzen naar het soort plastic waaruit het product bestaat. Het nummer geeft echter niet aan of de verpakking bij het PMD hoort of niet. Verpakkingen met hetzelfde nummer (die dus uit hetzelfde soort plastic bestaan) kunnen niet altijd op dezelfde manier verwerkt of gerecycleerd worden. Per soort plastic bestaan er verschillende diktes en kwaliteiten die niet allemaal samen gerecycleerd kunnen worden. Vaak zijn deze verpakkingen (bakjes, schaaltjes, yoghurtpotjes, botervlootjes…) ook maar in kleine hoeveelheden beschikbaar op de markt waardoor de stroom niet geschikt is om te kunnen recycleren.

Als je wil weten of je verpakking bij PMD thuishoort, raadpleeg je dus best de sorteerregels voor PMD. Voor plastic verpakkingen geldt alvast dat enkel plastic flessen en flacons bij PMD horen.

Waarom mogen alleen plastic flessen en flacons in de PMD-zak?

Vandaag zijn heel veel verschillende types plastic verpakkingen op de markt. Maar enkel plastic flessen en flacons zijn in voldoende grote hoeveelheden aanwezig om een efficiënte recyclage te garanderen. Ze bestaan uit homogene kunststoffen (PET en HDPE) die gerecycleerd kunnen worden tot hoogwaardige materialen die beantwoorden aan de strengste normen – onder meer als grondstof voor nieuwe verpakkingen voor voedingsproducten.

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als afzonderlijke fractie uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde stroom terecht.

Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. U moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat u fout hebt gedaan.