Het Groene Punt, de hoeksteen van de circulaire economie

 

Het Groene Punt op verpakkingen is een bekend en wijdverspreid logo. Maar weten we ook wat het betekent? Nee, het Groene Punt betekent niet dat de verpakking gemaakt is van gerecycleerd afval, noch dat het sowieso in de blauwe zak mag ...

Nochtans is dit kleine logo de hoeksteen van de circulaire economie in België. Elk bedrijf dat verpakte producten op de Belgische markt brengt, is verantwoordelijk voor de levenscyclus van deze verpakking, inclusief de recyclage. Dit is het principe van de ‘Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid’ (UPV), zoals gedefinieerd op Europees niveau. Bedrijven kunnen deze verantwoordelijkheid individueel opnemen of zich aansluiten bij een collectief systeem door lid te worden van Fost Plus. Dat is precies waarom de industrie en de handel Fost Plus meer dan 25 jaar geleden hebben opgericht. Het Groene Punt-logo geeft aan dat het bedrijf dat het product op de markt heeft gebracht lid is van Fost Plus en dus bijdraagt tot het selectief inzamelen, sorteren en recycleren van zijn verpakkingen.

Ecomodulatie

Bedrijven betalen de kosten voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Ze betalen een bedrag voor elke verpakking die zij op de markt brengen, en dit op basis van het Groene Punt-tarief per materiaal. Die tarieven houden rekening met de kosten voor het inzamelen, sorteren en recycleren, maar dat is niet alles. In de berekening worden ook de inkomsten opgenomen die de gerecycleerde materialen eventueel genereren, en nog een aantal andere factoren. Zo weerspiegelt het Groene Punt het tekort in de circulaire keten.

Bovendien wordt het principe van de ecomodulatie toegepast: hoe moeilijker de verpakking te recycleren is, hoe groter het bedrag. De bedoeling hiervan is het op de markt brengen van gemakkelijk recycleerbare verpakkingen aan te moedigen. Dat wil zeggen,  verpakkingen die compatibel zijn met de huidige inzamel-, sorteer- en recyclagesystemen.

Dit transparante systeem is uniek in Europa en laat toe de cirkel te sluiten.

Het Groene Punt is een essentiële hefboom om te komen tot een circulaire economie voor verpakkingen. Het maakt de weg vrij voor een schonere en meer concurrerende economie. Meer info hier.