Glas recycleren

Glas is een materiaal dat zich perfect leent voor recyclage. Het kan steeds opnieuw gesmolten en gerecycleerd worden, zonder enig kwaliteitsverlies.

Glas wordt gemaakt uit een mengsel van zand, natriumcarbonaat - ook wel soda genoemd - en kalk. Tijdens de productie van nieuw glas zijn temperaturen tussen 1.500 en 1.600°C nodig om de drie bestanddelen te mengen. Door gerecycleerd glas te gebruiken, besparen we dus niet alleen natuurlijke grondstoffen. De glasfabriek heeft tot 25 % minder energie nodig, en er is meer dan de helft minder soda nodig om het smeltpunt te verlagen. Daardoor stoten we minder CO2 uit, wat ons klimaat ten goede komt.  

Goed sorteren is de basis van een geslaagd recyclageproces! Voor het correct sorteren van glas rekenen we dus ook op u. Raadpleeg de sorteerregels voor glas.

 

Recyclageproces van glas

  • Wit en gekleurd glas worden gescheiden ingezameld via de glasbollen. Wit glas wordt opnieuw wit glas, en gekleurd glas wordt gekleurd glas. Bij de huis-aan-huisinzameling van glas maakt men geen onderscheid tussen wit en gekleurd glas.
  • Recyclagebedrijven verwijderen alles wat geen recycleerbaar glas is.
  • Het recycleerbare glas wordt verbrijzeld tot scherven van enkele centimeters.
  • De zuivere glasscherven worden gesmolten in de oven en krijgen een nieuwe vorm en bestemming.
  • Glas kan oneindig worden gerecycleerd. De eindproducten zijn dus opnieuw flessen, flacons en bokalen.