Projecten in uw gemeente

Fost Plus helpt u om uw gemeente proper te houden en de selectieve inzameling te verbeteren. We stellen onze kennis en expertise ter beschikking, en bieden ondersteuning bij concrete projecten.

  • Weigeringssticker PMDAffiche ZwerfvuilGeweigerde PMD-zakken. Fout gesorteerde PMD-zakken die een weigeringssticker kregen blijven vaak op straat staan. Fost Plus hielp al verschillende gemeenten en intercommunales om dit probleem aan te pakken, onder meer met proefprojecten waarbij we identificatiesystemen voor de PMD-zakken invoerden. Tot grote tevredenheid van de inwoners.
  • PMD-residu. U wilt de hoeveelheid restafval in de PMD-zakken doen dalen? Fost Plus helpt u bij het informeren en sensibiliseren van inwoners, van communicatiecampagnes tot acties waarbij jobstudenten of stewards inwoners rechtstreeks aanspreken. We ondernamen ook al succesvolle proefprojecten met alternatieve inzamelsystemen voor hoogbouw en appartementen.
  • Glasbolsites. Problemen met zwerfvuil rond de glasbollen? Fost Plus werkt samen met u een systematische aanpak uit om uw glasbolsites opnieuw proper te krijgen. We baseren ons daarvoor op beproefde methodes en best practices van andere gemeenten en intercommunales.
  • Zwerfvuil. Fost Plus staat u bij in de strijd tegen zwerfvuil in uw gemeente. Dat doen we via onze steun aan het Vlaamse initiatief Indevuilbak.be. Zo bieden we gratis materiaal voor opruimacties: grijpstokken, fluohesjes, handschoenen, bermborden en zakken. We bieden ook logistieke en financiële steun aan specifieke zwerfvuilprojecten. Alle informatie vindt u op www.mooimakers.be
  • Evenementen. Houd uw buurtfeesten, festivals, rommelmarkten en andere lokale evenementen proper dankzij de sorteereilanden en het ondersteunende communicatiemateriaal van Fost Plus. Al het materiaal wordt via uw intercommunale ter beschikking gesteld. Fost Plus helpt u ook om specifieke sensibiliseringsacties op te zetten rond evenementen.
  • Beter en efficiënter inzamelen. Wat is de ideale frequentie voor de inzameling van PMD, glas of papier-karton? Hoe beperkt u de hinder voor inwoners en de impact van de ophaling op de mobiliteit in uw gemeente? Hoe kunt u de CO2-uitstoot en de kost van de inzameling nog verder reduceren? Fost Plus helpt u op weg om de inzameling in uw gemeente beter en efficiënter te laten verlopen.

Meer informatie?

Contacteer ons via info@fostplus.be