Inzamelpartner worden van Fost Plus

Fost Plus en de intercommunales werken samen met diverse ophaalbedrijven voor de inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval. De intercommunales zijn immers wettelijk bevoegd voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval op hun grondgebied.

Als ze de inzameling niet zelf uitvoeren, wijzen ze de opdrachten toe aan private afvalbedrijven via publieke offerteaanvragen. Hieronder vindt u meer informatie over de procedures voor de opdrachten.

Typebestekken inzameling

Typebestek inzameling glas via brengmethode
Typebestek inzameling glas huis-aan-huis
Typebestek inzameling papier-karton
Typebestek inzameling duo-inzameling PMD en papier-karton
Typebestek inzameling PMD
Type-overeenkomst PMD bedrijven ophalers

 

Inschrijven op de publieke procedure

De aankondiging van deze opdrachten wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie. Elk ophaalbedrijf kan inschrijven op die publieke procedure.

De verschillende offertes worden geëvalueerd door Fost Plus en de intercommunales. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis van objectieve criteria.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Meer informatie?

Contacteer ons via info@fostplus.be