Samenwerken met Fost Plus

Fost Plus en de intercommunales werken samen met gespecialiseerde bedrijven voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. De selectie van die bedrijven verloopt via jaarlijkse selectieprocedures, op basis van objectieve criteria in de offerte die u indient.

Fost Plus organiseert momenteel een opdracht voor de verwerving en recyclage van selectief ingezamelde en gesorteerde fracties.

Deze offerteaanvraag, verdeeld over meerdere loten, betreft de verwerving en de effectieve recyclage gedurende een periode van minimum 12 maanden van:

  • Papier-Karton, selectief ingezameld via huis-aan-huis inzamelingen en recyclageparken
  • PET flessen en flacons, HDPE flessen en flacons, metalen (staal en aluminium) verpakkingen en drankkartons. Het betreft huishoudelijk verpakkingsmateriaal dat selectief ingezameld wordt en in sorteercentra uitgesorteerd is in deze verschillende fracties. De inschrijver moet het materiaal afhalen bij de sorteercentra en recycleren.

Meer informatie vindt u  hier.

Interesse?

Heeft u interesse in een van deze offerteaanvragen?

Voor deze opdrachten moet u verplicht gebruik maken van het online offerteportaal van Fost Plus. Indien u zich nog niet eerder geregistreerd heeft, kan u dit doen in 2 eenvoudige stappen:

Registreren op het offerteportaal

Wanneer er opdrachten zijn waarvoor u een offerte kunt indienen, verneemt u het op deze pagina. Via ons online offerteportaal kunt u dan uw offerte indienen.

Als u zich nog niet eerder geregistreerd heeft, kan u dit doen in 2 eenvoudige stappen:

Stap 1: online registratie  

Stap 2: nadat u geregistreerd bent, kunt u inloggen op het offerteportaal

 

Fost Plus lanceert momenteel een oproep tot het indienen van een recyclageproject in België voor post-consumer plastic films verpakkingen van huishoudelijke oorsprong.

Het doel van deze oproep tot het indienen van een project is het afsluiten van één of meerdere samenwerkingsverbanden met recyclagebedrijven die een doeltreffende en kwalitatieve recyclage in België garanderen voor PE-films plastic verpakkingen van huishoudelijke oorsprong.

Concreet betreft het de verwerving en de effectieve recyclage van:

  • Plastic folies in polyethyleen van huishoudelijke oorsprong (PE films)
  • Gemengde stroom van flexibele plastic verpakkingen (Mixed plastic films)

Fost Plus lanceert momenteel een oproep tot het indienen van een recyclageproject in België voor post-consumer thermogevormde PET-verpakkingen van huishoudelijke oorsprong.

Het doel van deze oproep tot het indienen van een project is het afsluiten van één of meerdere samenwerkingsverbanden met recyclagebedrijven die een doeltreffende en kwalitatieve recyclage in België garanderen voor thermogevormde PET-verpakkingen van huishoudelijke oorsprong.

Concreet betreft het de verwerving en de effectieve recyclage van:

  • Post-consumer thermogevormde PET-verpakkingen van huishoudelijke oorsprong (PETT of PET-trays)

Indien nodig biedt Fost Plus de mogelijkheid om de recyclage van PET-trays te combineren met de recyclage van PET-flessen en -flacons.

Interesse?

Heeft u interesse in dit project?

Vraag dan het oproepingsdocument via mail aan via r ecycling@fostplus.be.

Enkel kandidaten die dit document via deze weg aangevraagd hebben kunnen een offerte indienen.