Opinie

Uitdagingen en opportuniteiten voor de recyclage van complexe vezelverpakkingen

 

Complexe papier-gebaseerde verpakkingen worden vandaag bij het papier-karton gesorteerd maar stellen uitdagingen om in deze stroom efficiënt gerecycleerd te worden. Fost Plus wil een recyclageoplossing aanbieden voor alle huishoudelijke verpakkingen die op de markt worden gebracht. Samen met de sector, op Belgisch en Europees niveau, wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook voor deze samengestelde vezelverpakkingen een recyclageoplossing te verzekeren. Een van de pistes is het opzetten van een apart circuit . 

De laatste jaren zijn samengestelde papier-gebaseerde verpakkingen waarbij een vezel- (papier en/of karton-) verpakking bijvoorbeeld behandeld en/of voorzien wordt van een “barrière” die geschikt is voor het contact met voedsel, aan een opmars bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepaalde verpakkingen voor vlees en vis of zuivel. Momenteel geldt dat verpakkingen in België minimaal voor 85% uit papiervezels moeten bestaan om toegelaten te worden in de selectieve inzameling (in het geval ze niet verontreinigd zijn met resten) en om onder het Groene Punt-tarief te vallen van papier-karton. Deze complexe verpakkingen blijken echter niet gemakkelijk te recycleren via die bestaande papier-karton stroom.

Aangezien deze problematiek niet enkel Belgisch is, wordt er op Europees niveau samengewerkt met de voltallige papier- en kartonsector (CEPI) om hierop een antwoord te bieden. Om de recycleerbaarheid van vezelverpakkingen objectief te evalueren publiceerde CEPI recent zijn nieuw en geharmoniseerd testprotocol. Dit testprotocol werd  verder aangevuld met  de minimum vereisten waaraan een verpakking moet voldoen om aanvaard te worden in een standaard recyclag-installatie op basis van de Design4Recycling-guidelines, die uitgebreid de impact van elk component van de verpakking op de recycleerbaarheid evalueren. 

 Binnen het project wordt de mogelijkheid onderzocht om een apart circuit voor de complexe vezelverpakkingen te voorzien. Hiervoor dient de volledige keten van zowel inzameling, sortering als recyclage in zijn geheel bekeken te worden. Indien complexe verpakkingen in de toekomst een aparte recyclageflow zouden volgen, zal dit leiden tot een eigen Groene Punt-tarief voor deze operationele flow die overeenstemt met het ketendeficit dat deze stroom veroorzaakt. Dat wil tegelijk ook zeggen dat de toepassingscriteria voor de aangifte van papier-karton verpakkingen tegen het licht gehouden dient te worden zodat ze in de toekomst beter aansluiten bij de operationele realiteit.

 Voorkeur voor één laagse verpakkingen of scheidbare materialen

Vanuit recycleerbaarheidsperspectief blijft Fost Plus de voorkeur geven aan verpakkingen die uit één monomateriaal zijn opgebouwd en raden onze leden ook aan om te streven naar verpakkingen die in lijn liggen met onze Design4Recycling-guidelines: 

  • Kies voor verpakkingen uit één materiaal en met één laag.
  • Vermijd verpakkingen uit meerdere lagen van verschillende materialen die niet kunnen worden gescheiden
  • Gebruik verpakkingsmateriaal dat gesorteerd en gerecycleerd kan worden via de blauwe zak of via de papier - karton- of glasfracties.
  • Als het echt nodig is om meerdere lagen of verschillende verpakkingselementen te gebruiken, voorzie dan systemen waarmee de verschillende lagen correct van elkaar kunnen worden gescheiden en duidelijke communicatie over de noodzaak om de lagen te scheiden. Bij sommige verpakkingen kan een goede scheiding van de lagen vaak mogelijk worden gemaakt door zo weinig mogelijk lijm te gebruiken op zo min mogelijk plaatsen op de verpakking.

Klik hier voor meer informatie over de Design4Recycling-guidelines.