België overschrijdt de Europese doelstellingen voor de recyclage van plastic

 

Europa vraagt dat haar lidstaten 50% van hun plastic verpakkingen recycleren tegen 2025, en België overschrijdt die doelstelling nu al. In 2020 werd 51% van de huishoudelijke plastic verpakkingen gerecycleerd. Dat uitstekende recyclagepercentage kon worden gehaald dankzij belangrijke engagementen die werden aangegaan door de Belgische industrie en handel, en die werden geconcretiseerd door de uitbreiding van de sorteerregels met de Nieuwe Blauwe Zak. 

In 2020 kon 94,9% van de 805.000 ton huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt kwam worden gerecycleerd. De recyclagecijfers voor huishoudelijke verpakkingen stijgen voor het vijfde jaar op rij. Die groei kan worden verklaard door de bijzonder goede recyclageresultaten van de plastic huishoudelijke verpakkingen. België bereikt daarvoor in 2020 immers een percentage van 51% en heeft daarmee vijf jaar voorsprong op de Europese doelstellingen op dat vlak (50% behalen tegen 2025). 

De Nieuwe Blauwe Zak 

In 2021 stappen alle gezinnen en de bedrijfswereld over op de Nieuwe Blauwe Zak. Zo kunnen ze profiteren van de uitgebreide sorteerregels voor PMD. De Belgen stoppen niet langer enkel plastic flessen en flacons in de PMD-zak, maar zo goed als alle plastic verpakkingen. Zo zamelen we per inwoner 8 kg extra PMD in, die dan wordt gerecycleerd. Het gaat om verpakkingen die vroeger veelal werden verbrand met het restafval - zoals yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic folies. 

België neemt niet alleen het voortouw wat het recyclagepercentage van plastic betreft, maar ook voor de types plastic die worden gerecycleerd. Zo is België het enige land in Europa dat verpakkingen van polystyreen, een materiaal dat we onder andere terugvinden in yoghurtpotjes, en PET-schaaltjes recycleert. 

België bereikt daarvoor in 2020 immers een percentage van 51% en heeft daarmee vijf jaar voorsprong op de Europese doelstellingen op dat vlak (50% behalen tegen 2025).

Kwalitatieve gerecycleerde inhoud 

In een circulaire economie is het belangrijk om zo veel mogelijk materialen te recycleren en garanties te bieden voor het gebruik van recyclaat, als secundaire grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Ons land heeft zo voorsprong op de Europese verwachtingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal voor PET-drankverpakkingen. 54% van het PET-recyclaat in België kreeg een toepassing in een nieuwe fles. Europa legt tegen 2030 op dat alle plastic drankflessen uit 30% recyclaat dienen te bestaan. 

Dat is allemaal mogelijk dankzij de uniforme sorteerboodschap voor heel België. Het inzamelscenario is overal hetzelfde, net als de manier waarop de ingezamelde materialen worden gesorteerd in de vijf nieuwe sorteercentra. Op die manier vertrekt een constante, homogene en kwalitatieve materiaalstroom richting recyclage, waardoor het recyclaat steeds kan worden ingezet in andere toepassingen. 

Toekomstvisies voor de recyclage van plastic verpakkingen 

In 2021 zal België zich opnieuw kunnen bewijzen als pionier op het gebied van de recyclage van plastic verpakkingen. Het hele land zal in 2021 immers zijn overgestapt op de Nieuwe Blauwe Zak. Dat betekent dat er elk jaar 90.000 ton extra aan PMD-verpakkingen zal worden ingezameld voor recyclage. De meeste van die verpakkingen zullen in België worden gerecycleerd dankzij de bouw van nieuwe recyclagecentra. Dankzij die lokale recyclage worden secundaire grondstoffen beschikbaar voor de lokale productie-industrie waardoor het industriële weefsel wordt versterkt. 

Het aantal ingezamelde verpakkingen buitenshuis zal in 2021 waarschijnlijk verder toenemen naarmate de vrijetijdsactiviteiten in België geleidelijk weer op gang komen na de verschillende lockdownperiodes. Met behulp van specifieke sorteerprojecten zullen we ook verpakkingen die ten onrechte bij het gemengde restafval terechtkomen toch kunnen inzamelen en recycleren. Daarnaast helpen projecten zoals de Click het collectieve gedrag ten opzichte van zwerfvuil te veranderen. Dat gebeurt door middel van beloningsmechanismen. 

Die verschillende visies voor 2021 (en verder) bieden kansen om de recyclage van plastic verpakkingen in België te consolideren. Ons land wordt meer dan ooit de referentie op het vlak van circulaire economie van verpakkingen.