Opinie

Wereld Recyclage Day: recyclage is voor 1 op 2 Belgen de reden om dagelijks te sorteren

 

Onderzoek wijst op het belang van betere kennis over wat er met afval gebeurt: 1 op 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Een breed onderzoek naar het sorteergedrag in België toont aan dat 96% van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Uit milieuoverwegingen én omdat het afval op die manier kan gerecycleerd worden. Het verklaart de Europese koploperspositie van België op het vlak van sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Toch begrijpt nog niet iedereen wat er met het (verpakkings)afval gebeurt en is de sorteerboodschap nog niet altijd helder - vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft. 

 
Ter gelegenheid van Global Recycling Day op vrijdag 18 maart deed Fost Plus een breed onderzoek naar het sorteergedrag van de Belg.

Op het gebied van recyclage van verpakkingsafval hoort België vandaag – dankzij het sorteergedrag van de Belg – bij de Europese top2. 96% van de ondervraagden zegt dat ze ‘vaak’ of ‘altijd’ sorteren en de absolute koplopers zijn 55-plussers waarvan 99% zegt ‘vaak’ te sorteren en 91% ‘altijd. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69% ‘altijd’.

Mensen sorteren verpakkingen omdat ze iets goed willen doen voor het milieu (54%), omdat ze weten dat het afval zo kan worden gerecycleerd (46%), of uit gewoonte (41%). Door te sorteren en te recycleren krijgen verpakkingsmaterialen een tweede leven als secundaire grondstof, en zijn er dus minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt bijvoorbeeld 100.000 ton CO2 per jaar extra bespaard.  

Het misverstand rond restafval 

Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD zak wordt per inwoner per jaar 8 kg aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Dat is goed nieuws, recyclage begint inderdaad bij de dagelijkse sorteerhandelingen: indien verpakkingen niet worden gesorteerd maar bij het restafval belanden, zijn ze helaas definitief verloren. 
Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering: de studie laat zien dat er nog onvoldoende bewustzijn bestaat over wat er met restafval gebeurt: maar liefst 30% van de mensen denkt dat dit toch nog wordt gerecycleerd, terwijl dit wordt verbrand (met energierecuperatie). Dat is waarschijnlijk de reden dat in geval van twijfel over hoe te sorteren 33% van de ondervraagden een verpakking bij het restafval gooit, in plaats van zich te informeren, bijvoorbeeld via de app Recycle!, de website betersorteren.be, of de ophaalkalender.  

Twijfelgevallen 

In België recycleren we bijna al onze verpakkingen, maar de bevraging laat zien dat er voor een aantal verpakkingen nog twijfel is: in welke zak gooi ik een bepaalde verpakking. Zo is er onduidelijkheid over plastic wikkels bijvoorbeeld voor koekjes (35%), de plastic fles van detergent (25%), aluminium lasagneschaaltjes (36%) en metalen spuitbussen (37%). Tenslotte belanden ook tandpastatubes (48%) vaak verkeerdelijk bij het restafval – ook die horen in de blauwe PMD zak.  
 
Campagne ‘Alle verpakkingen recycleren. We gaan ervoor’ 

België is absoluut op de goede weg naar maximale recyclage. Fost Plus is vastberaden om elk blikje, flesje, potje of eender welke andere verpakking terug te krijgen. Pas als elke verpakking wordt gesorteerd, kan ze worden gerecycleerd. Het is ook in die context dat Fost Plus een nationale communicatiecampagne heeft opgezet die op dit moment op radio, televisie en sociale media loopt. De campagne, die nog het hele jaar zichtbaar is, legt vooral de nadruk op concrete resultaten van verpakkingsrecyclage en toont aan dat consumenten met hun sorteerinspanningen het verschil kunnen maken.  
 

1 Externe representatieve studie in opdracht van Fost Plus. Online ondervraging van 2501 Belgen van 18 jaar en ouder.