Volgende mijlpaal voor de Nieuwe Blauwe Zak

 

Op 1 april stappen 10 intercommunales over naar de Nieuwe Blauwe Zak.

Voor Vlaanderen betekent dat met de toetreding van Incovo, Interrand, Interza, Ivbo, Ivvo, Aarschot, Knokke en Limburg.net nu alle Vlamingen hun plastic verpakkingsafval bij het PMD mogen sorteren. In Wallonië zetten Hygea en Ipalle Sud-Hainaut de stap. Dat brengt het totaal op 10,3 miljoen Belgen.

De Nieuwe Blauwe Zak wordt sinds 2019 geleidelijk over heel België ingevoerd. Naast de klassieke plastic flessen en flacons mag quasi al het plastic verpakkingsafval in de PMD-zak. Dat betekent dat vanaf nu ook yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic zakjes selectief ingezameld en gerecycleerd worden. Het gaat om zo’n 8 kg per inwoner per jaar dat van de restafvalzak naar de PMD-zak verhuist. Een belangrijke financiële inspanning en enorme milieuwinst dus want voor de ingezamelde materialen werden daadwerkelijk nieuwe recyclageketens opgezet.

Sorteer- en recyclagecentra op eigen bodem 

Dat is meteen de reden waarom de geleidelijke invoering nodig was. Er komt zo’n 90.000 ton PMD extra per jaar op de markt. Het was daarom nodig om de bestaande sorteercapaciteit op te drijven en te moderniseren. Dat leidde tot de bouw van vijf nieuwe sorteercentra, waarvan er al twee operationeel zijn. De rest volgt later dit jaar, in parallel met de uitfasering van de bestaande sorteerinfrastructuur en de nieuwe intercommunales die overstappen.

De gesorteerde materialen volgen vervolgens elk hun eigen weg voor recyclage. Voor plastic flessen en flacons bestaat de recyclageketen al jaren. Voor de nieuwe materialen zoals plastic folies was dat nog niet het geval, zeker niet wanneer we meer en meer richting circulaire toepassingen evolueren. Naast capaciteit opdrijven, was het dus ook de zaak om een kwalitatieve en duurzame recyclageketen op te zetten per materiaalstroom.

Met succes! Eind vorig jaar kondigden we drie nieuwe recyclagecentra aan in België – de eersten in hele reeks. Daar waar het economisch verantwoord is, halen we over de komende jaren zoveel mogelijk recyclagecapaciteit naar België. Dankzij de ruimere de beschikbaarheid van secundaire grondstoffen geven we de lokale productie-industrie op die manier een stevige boost. Wat we niet in België recycleren, blijft overigens ook dicht bij huis en gaat naar Nederland, Frankrijk of Duitsland.     

De Nieuwe Blauwe Zak is een echte katalysator voor de lokale circulaire economie. Tegen midden dit jaar is hij ingevoerd in heel het land. Voor meer informatie www.denieuweblauwezak.be