Nieuws

PMD sorteren op het werk? Doe zoals thuis…

 

De inzameling van huishoudelijk PMD op de werkplek verloopt volgens dezelfde regels als die voor het sorteren van PMD thuis.

Een uniform systeem, een duidelijke boodschap

In heel het land gelden dezelfde regels voor het sorteren van PMD, of dat nu thuis is of op de werkplek. Dankzij de uitbreiding van de PMD-sorteerregels is de boodschap vereenvoudigd. Bovendien is ze voor iedereen en overal gelijk. Het sorteren van PMD in bedrijven is overigens verplicht. Zowel thuis als in bedrijven gaan flessen, blikjes, yoghurtpotjes en lege plastic schaaltjes van lunchsalades in de PMD-afvalbak.
Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker om ook op de werkplek de stap naar efficiënt sorteren te zetten. Hiermee sluiten we aan bij de 96% van de Belgen die zeggen dat ze thuis optimaal sorteren (*).


Blijvende inspanningen en een welkomstpremie

Al verschillende jaren wordt er jaarlijks een bewustmakingscampagne georganiseerd om bedrijven bewust te maken van de sorteerplicht. Ook dit jaar wil Fost Plus bedrijven aanmoedigen om te beginnen met sorteren of om hun sorteerproces te verbeteren.
 

Het is onze ambitie om zowel pmd van thuis als van buitenshuis te recycleren, en dus is de werkomgeving een belangrijke bron. Door bedrijven te betrekken bij een verantwoord sorteerproces beperken we de impact van het verpakkingsafval op het milieu en komen we een stap dichter bij onze doelstellingen om de inzameling van pmd buitenshuis tussen 2018 en 2023 te verdubbelen.

Elk bedrijf dat de nieuwe PMD-sorteergewoonten aanneemt, via een aangesloten afvalbeheerder, kan een welkomstpremie krijgen. In de Sorteerwinkel van Fost Plus staan een gratis starterspakket en ondersteuningsmateriaal ter beschikking om bijvoorbeeld de sorteereilanden aan te duiden of de sorteerregels toe te lichten. Door aan deze verplichting te voldoen en de juiste regels in te voeren op de werkplek, dragen bedrijven actief bij aan de circulaire economie.
Bovendien gelden deze regels overal, zodra je je huis verlaat, of het nu in het station, in het voetbalstadion of in het attractiepark is!


Bedrijfsmatig plastic, dat is voor Valipac!

Naast het sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval, dat wordt beheerd door Fost Plus, valt al het bedrijfsmatig verpakkingsafval onder de verantwoordelijkheid van Valipac. Het gaat hier bijvoorbeeld om plastic zakken en folies voor palletverpakkingen. Deze worden apart ingezameld, omdat ze niet tot de PMD-fractie behoren, en worden zo ook gerecycleerd.


Meer informatie op sorterenophetwerk.be


 * Enquête Fost Plus maart 2022