Officiële opening van het vierde sorteercentrum voor de Nieuwe Blauwe Zak

 

In Ghlin (Bergen), in de provincie Henegouwen, werd Val'Up ingehuldigd, het vierde PMD-sorteercentrum. De nieuwe infrastructuur zal jaarlijks 50.000 ton huishoudelijke PMD-verpakkingen van meer dan 2 miljoen Belgische burgers kunnen sorteren.

De Val'Up-site is het grootste sorteercentrum voor verpakkingen uit blauwe PMD-zakken in Wallonië. Het strekt zich uit over 1,05 ha en stelt 90 werknemers tewerk. Ondanks de geavanceerde technologieën kan de goede werking van het centrum niet verzekerd worden zonder menselijke aanwezigheid, namelijk heftruckchauffeurs, magazijnbediendes, sorteerders, elektromecaniciens en ander personeel. Per uur worden 5.000 zakken in 14 fracties zuivere materialen gesorteerd.

Val-Up is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen het Agence de Développement Territorial du Cœur du Hainaut (IDEA), de intercommunale Ipalle Wallonie-Picarde et Sud-Hainaut, en de twee private actoren gespecialiseerd in milieudiensten, de groepen Veolia en Vanheede. Voor de fabriek was een investering van meer dan € 38 miljoen nodig.

Meer sorteren om meer te recycleren

In de Nieuwe Blauwe Zak kunnen burgers extra plastic verpakkingen kwijt, zoals bakjes, yoghurtpotjes, schaaltjes en plastic folies; afval dat voorheen bij het klassieke huisvuil terechtkwam. Dankzij de uitbreiding van de sorteerboodschap bieden we een concreet antwoord op de Belgische en Europese recyclagedoelstellingen. De uitstekende kwaliteit van de gesorteerde materialen en de uniformiteit van de stromen van de vijf nieuwe Belgische sorteercentra, waaronder Val’Up, zorgen voor een kwaliteitsvolle recyclage tot nieuwe secundaire grondstoffen die zullen worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten of verpakkingen.

De volgende stap is de bouw van recyclagecentra om de gesorteerde materialen te recycleren, vooral plastic materialen waarvoor de recyclagecapaciteit in België nog beperkt is. We hebben al de gunning van vier nieuwe recyclagecontracten aangekondigd, en een vijfde zal in de komende maanden volgen. De nieuwe vestigingen zullen in 2024 allemaal operationeel zijn.