Indaver legt eerste steen van nieuwe chemische recyclagefabriek voor plastics

 

Recyclagebedrijf en afvalverwerker Indaver is gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het chemisch recycleren van post-consumer en post-industriële verpakkingen in polystyreen en polyolefine. De Plastics2Chemicals-installatie in de Antwerpse haven zal jaarlijks circa 65.000 ton end-of-life plastics recycleren en wordt zo de eerste en grootste vol-industriële plant op Europese schaal. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton, die in 2027 opgeschaald wordt. Er worden 50 nieuwe duurzame jobs gecreëerd.  

In haar nieuwe installatie zal Indaver plastic stromen verwerken die moeilijker te recycleren zijn met mechanische processen of waarvoor de recyclagemarkt minder uitgebouwd is. Het gaat voornamelijk om verpakkingen in polystyreen of polyolefine. De materialen voor de nieuwe installatie zullen zowel uit België als het buitenland worden aangetrokken. 

Het recyclageproces bestaat uit een thermochemisch proces waarbij langere koolstofketens in het plastic verkleind worden of gedepolymeriseerd. De materialen die zo vrijkomen, zijn basisgrondstoffen met evenwaardige specificaties als nieuwe materialen die gewonnen worden uit fossiele stromen. De kwaliteitsvereisten voldoen zelfs voor de voedingsindustrie.  Zo sluit Plastics2Chemicals de materialenkringloop en mag het een schoolvoorbeeld van de circulaire economie genoemd worden. 

Europa stelt dat tegen 2025 50% van het plastic verpakkingsafval gerecycleerd moet worden. Tegen 2030 is dat al 55%. Hoewel België deze doelstelling vandaag al overschrijdt met een recyclagepercentage van 52% voor plastic huishoudelijk verpakkingsmateriaal in 2021, zijn er toch nog belangrijke stappen te zetten om de kloof te dichten. Bestaande mechanische recyclagetechnieken aanvullen met nieuwe technologie zoals chemische recyclage biedt in die zin opportuniteiten. Chemische recyclage laat toe om waardevolle basischemicaliën terug te winnen uit end-of-life plastics en deze terug in te zetten in zowat alle kunststof-toepassingen, inclusief nieuwe verpakkingen.  

 

Voor meer informatie, klik hier