HolyGrail 2.0 kondigt succesvolle semi-industriële test aan voor het sorteren aan de hand van digitale watermerken

 

Het HolyGrail 2.0-initiatief heeft met succes de prototype-detectie-eenheid voor digitale watermerken gevalideerd. Semi-industriële tests tonen een detectiepercentage van 99% aan. Het HolyGrail 2.0-initiatief biedt zo de mogelijkheid om nieuwe en nog fijnmazigere post-consumer recyclagestromen te ontwikkelen.

Digitale watermerken zijn kleine, onzichtbare codes op de buitenkant van een verpakking. Ze bevatten onder meer informatie over de producent, het plastic-type, de samenstelling of waarvoor de verpakking gebruikt wordt. 

Als onderdeel van de validatiefase werden semi-industriële testen opgezet die reële omstandigheden nabootsen. Verpakkingen waren dus evenzeer vuil, samengedrukt of verkreukt – net zoals dat vandaag het geval is in de sorteercentra. De testen vonden plaats in het Amarger onderzoekscentrum in Kopenhagen. 

Ontwikkeling van nieuwe recyclagestromen

De technologie bestaat uit een softwarecombinatie van digitale watermerkdetectie en NIR-detectie (near-infrared) om verpakkingen met een watermerk én zonder watermerk te identificeren, zoals zou worden aangetroffen in een sorteercentrum. Zo worden de beperkingen van de huidige NIR-sorteertechnologieën overwonnen. 

Volgens het HolyGrail-initiatief laten de resultaten van de proeven zien dat de digitale watermerktechnologie een meer granulaire sortering van verpakkingsmateriaal op grote schaal kan bereiken. Dat zou toelaten om afzonderlijke, nieuwe post-consumer recyclagestromen te ontwikkelen die momenteel niet bestaan. Denk aan gescheiden stromen voor toepassingen als cosmetica en wasmiddelen enerzijds en stromen voor food-contact verpakkingen anderzijds. HolyGrail 2.0 ondersteunt op die manier meer circulaire, een-op-een recyclagetoepassingen. Gemiddeld was er een detectiegraad van 99% en een zuiverheidsgraad van 95%. Flexibele plastic verpakkingsmaterialen vertoonden een iets lagere zuiverheidsgraad (90%) dan de rigide categorieën.

Fost Plus levert, via een Franse recyclagepartner, PET-flessen en PET-schaaltjes met een digitaal watermerk aan uit het Belgisch verpakkingsmateriaal dat ingezameld wordt via de Nieuwe Blauwe Zak. 

HolyGrail 2.0, het initiatief om digitale watermerken te testen voor de sortering van verpakkingsmaterialen ontstond in 2020 en wordt vandaag gecoördineerd door AIM – The European Brands Association en The Alliance to End Plastic Waste. Later dit jaar starten industriële pilootprojecten op bij verschillende sorteer- en recyclagebedrijven.