Het Groene Punt, een hefboom voor een circulaire economie

 
Aanpassing van de Groene Punt-tarieven voor 2023

 

Met de Groene Punt-tarieven nemen de leden van Fost Plus hun verantwoordelijkheid op door de kosten voor het inzamelen, sorteren en recycleren van de verpakkingen die zij op de markt brengen te dragen. Dankzij dit transparante en efficiënte systeem blijft de kost voor de selectieve inzameling, het sorteren en recycleren van huishoudelijk afval stabiel, namelijk 15 euro per inwoner voor de consumenten. De nieuwe tarieven voor 2023 staan online. Maar wat betekent dat?

Elk jaar worden de Groene Punt-tarieven aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de huishoudelijke verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden opgenomen in die berekening.

We leggen uit vanwaar de tariefaanpassingen voor 2023 komen en wat de impact ervan is.

 

Waarom veranderen de Groene Punt-tarieven?

Vandaag gebruiken alle Belgen de Nieuwe Blauwe Zak. Dankzij die vooruitgang kan Fost Plus meer verpakkingsafval dan ooit inzamelen voor recycleren. Vier van onze vijf nieuwe sorteercentra draaien ondertussen op volle kracht en er komen ook nog vijf nieuwe recyclagefabrieken op Belgisch grondgebied bij.

De goede werking van dit systeem stelt ons in staat om de reële kosten van het inzamelen, sorteren en recycleren van de verschillende materialen uit de Nieuwe Blauwe Zak nog beter te identificeren. De Groene Punt-tarieven evolueren voortdurend, omdat die de werkelijkheid op het terrein weerspiegelen en zo dus een beter beeld geven van de reële kosten van de materialen.

Uiteraard hangen die tarieven af van externe factoren die, in dit geval, elkaar in balans brengen. Zo is er enerzijds de stijging van de energieprijzen die een impact heeft op de kost van de inzameling, het transport en de verwerking van de materialen. Anderzijds zorgt de toename van de waarde van sommige materialen ervoor dat de inkomsten uit de verkoop stijgen. Die twee factoren heffen elkaar op en zorgen ervoor dat de totaalkost voor onze leden van 2022 naar 2023 zo goed als stabiel blijft.

 

Het Groene Punt-tarief als katalysator voor een circulaire economie

Het Groene Punt-tarief is bedoeld om het gebruik van verpakkingen die compatibel zijn met de recyclageketen te bevorderen. Bijgevolg wordt voor de materialen die moeilijk kunnen worden gerecycleerd of die het sorteer-/of recyclageproces hinderen een hoger en/of ontmoedigend tarief toegepast. Zo krijgen de ondernemingen dus een financiële aanmoediging. Het Groene Punt-tarief moedigt hen aan hun inspanningen verder te zetten om tegen 2025 enkel nog verpakkingen op de markt te brengen waarvoor een recyclageoplossing bestaat.

De toegevoegde waarde van die nieuwe tarieven schuilt dus wel degelijk in het feit dat ze de ondernemingen aanmoedigen om hun verpakkingsontwerpproces te verbeteren met het oog op recyclage. Het Groene Punt is in die zin een belangrijke katalysator voor de creatie van een circulaire economie voor verpakkingen.

 

Ontdek de nieuwe Groene Punt-tarieven.