Fost Plus recycleerde in 2021 bijna 90% van alle huishoudelijke verpakkingen

 
  • Van de ruim 804.000 ton verpakkingen die in 2021 op de Belgische markt kwamen, werd 89,8% gerecycleerd, waarvan 80% in België.  
  • De selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen is goed voor een besparing van 850.000 ton CO2, oftewel het equivalent van 315.000 auto’s.  
  • Alle Belgen gebruiken de Nieuwe Blauwe Zak en zamelden daarmee in 2021, in vergelijking met de klassieke PMD-inzameling, gemiddeld 6 kg extra PMD in.   
  • Dankzij de investeringen in nieuwe sorteercentra en bijkomende recyclagefabrieken krijgt recyclage een steeds lokaler karakter.  
  • Om zwerfvuil effectief aan te pakken, wordt de Click verder uitgebreid. 
Fost Plus recycleert bijna 90% van de verpakkingen die door haar leden op de markt gebracht worden, dankzij uniforme systemen en een eenduidige sorteerboodschap. Zowel thuis als buitenshuis zetten we belangrijke stappen vooruit om PMD, glas en verpakkingen in papier-karton in te zamelen voor recyclage en zo de materialenkringloop te sluiten. Door de recyclage maximaal naar België te halen, garanderen we bovendien de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat voor de lokale productie-industrie en creëren we duurzame jobs.

In 2021 recycleerden we 29,7 kg glas, 16,6 kg papier-kartonverpakkingen en 16,4 kg PMD-materialen per inwoner. Het aandeel PMD, en dan voornamelijk plastic verpakkingsmaterialen, neemt daardoor verder toe, vooral door de verdere uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak.   

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak presteert België met een recyclagepercentage van 52% voor plastic beter dan de Belgische (50%  in 2021) en Europese (50% in 2025) doelstellingen.   

 

3.000 ton extra PMD ingezameld buitenshuis  

Een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen: 22.000 ton, oftewel 3.000 ton meer tov 2020, onder andere door 1.250 bedrijven die een premie konden uitbetaald krijgen voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD. 

 

Meer sorteercapaciteit, recyclage dicht bij huis 

Om de grotere hoeveelheden ingezamelde PMD-verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te sorteren, besloot Fost Plus in 2019 om te investeren in vijf hoogtechnologische sorteercentra in België. In 2021 gingen er vier daarvan open. Het laatste, in Luik, zal eind 2022 operationeel worden.  

80% van de ingezamelde en gesorteerde verpakkingsmaterialen wordt in België gerecycleerd. Bovendien werken we hard aan bijkomende recyclagecapaciteit voor plastic. Dankzij vijf nieuwe recyclagefabrieken zal vanaf 2024 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal in eigen land gerecycleerd worden. De beslissing over de vijfde recyclagefabriek op Belgische bodem zit in de laatste fase.   

 

Vijf nieuwe gemeentes maken de Click   

De strijd tegen zwerfvuil wordt de komende jaren nog belangrijker. 

Fost Plus startte in 2020 met de Click, een project waarbij mensen worden beloond als ze zwerfvuil oprapen of verpakkingen van consumptie onderweg in de juiste vuilnisbak gooien. In 2021 sloten Antwerpen, Blankenberge, Middelkerke en Namen aan. Begin 2022 volgde Anderlecht. Ondertussen telt de Click al bijna 23.500 gebruikers die samen 52.000 keer ‘clickten’.   

Tot slot, de jaarlijkse kost per inwoner van selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen blijft stabiel op 15 euro per inwoner. Met een recyclagepercentage van bijna 90%, krijgt de burger uitstekend waar voor hun geld, dankzij het gecentraliseerde beheer en de nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen.  

 

HET ACTIVITEITENVERSLAG 2021 BEKIJKEN