Fost Plus krijgt nieuwe erkenning voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval

 

Fost Plus kreeg een nieuwe erkenning als organisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval voor de volgende vijf jaar in België. Met dit nieuws begint Fost Plus aan haar 30e activiteitenjaar, met nieuwe inzamelmethoden en actieplannen voor meer duurzame verpakkingen als leidraad voor de komende jaren.

In de periode 2024-2028 zal Fost Plus haar inspanningen opvoeren om de selectieve inzameling te verbeteren en uit te breiden, en het sorteren voor elke burger, altijd en overal, te vergemakkelijken. In nauwe samenwerking met haar leden verbindt Fost Plus zich ertoe om actieplannen op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen om het aantal eenmalige verpakkingen te verminderen, het aantal herbruikbare alternatieven te vergroten en het gebruik van gemakkelijker recycleerbare verpakkingen te bevorderen.
 

De komende vijf jaar willen we voluit onze maatschappelijke rol vervullen. Beter ontworpen verpakkingen, innovatieve inzamelmethoden, minder verpakkingen enz.: al die maatregelen zijn bedoeld om ons ultieme doel te bereiken, namelijk een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en een schonere omgeving voor iedereen.

Efficiënte recyclage helpt om de impact van verpakkingsafval op het milieu te beperken door het om te zetten in secundaire grondstoffen voor nieuwe producten of verpakkingen. Fost Plus verbindt zich ertoe om deze cruciale rol te blijven vervullen, met een aanpak gericht op samenwerking en innovatie.

Prioriteit aan het gebruiksgemak van de burger

De nieuwe erkenning weerspiegelt de wens van Fost Plus om het sorteren en inzamelen van afval toegankelijker te maken. De geplande initiatieven omvatten onder meer het verbeteren van de huis-aan-huisophaling, het optimaliseren van dienstverlening op maat in stedelijke en toeristische gebieden en het uitbreiden van de selectieve inzameling buitenshuis,zoals sportclubs, horeca of trein- en busstations

Meer dan alleen recyclage

De volgende vijf jaar wil Fost Plus een grotere rol te spelen in het duurzame beheer van verpakkingen door samen met de bedrijven drie specifieke actieplannen op te stellen: preventie, hergebruik en  ecodesign. Die actieplannen kunnen bijvoorbeeld omvatten: een benchmark per sector over preventiemaatregelen, verpakkingsdiagnoses bij bedrijven, het sensibiliseren van de burger over alternatieven voor eenmalige verpakkingen of het organiseren van opschaalbare pilootprojecten die operationele oplossingen voor herbruikbare verpakkingen op het terrein testen.

Een rol bij de aanpak van zwerfvuil op het terrein

Naast inspanningen voor een beter beheer van verpakkingen, verbindt Fost Plus zich er ook toe om invulling te bieden aan de zwerfvuilverantwoordelijkheid van haar leden. In dat kader zullen contracten afgesloten worden tussen het bedrijfsleven en de vele lokale besturen om gezamenlijk de strijd tegen zwerfvuil op te drijven. Het nieuwe Interregionale Samenwerkingsakkoord is daarvoor in opmaak en zal het werkingskader definiëren.  

Kortom, Fost Plus wil haar rol in het verantwoord beheer van materialen en grondstoffen ten volle opnemen. Deze aanpak, gericht op innovatie en samenwerking, voldoet aan de verwachtingen van de burger, de industrie, het maatschappelijk middenveld en de beleidsmakers met betrekking tot de bescherming van het milieu en het bevorderen van een duurzame toekomst.