Casestudy

Eenvoudig een sorteerproject in een ziekenhuis organiseren

 

Het thuis sorteren loopt heel goed. Er is nog wel wat werk aan de winkel voor het sorteren buitenshuis. Fost Plus lanceert het projecten op specifieke locaties, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Een eerste proefproject vond plaats in het Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium (CHRV). 

Het thuis sorteren loopt al jarenlang heel goed. Er is nog wel wat werk aan de winkel voor het sorteren buitenshuis. Wanneer we verpakkingsafval overal goed sorteren, kunnen we dankzij recyclage een tweede leven geven aan al dat materiaal. Dat is dan ook exact wat Fost Plus voor ogen heeft en om dat doel te bereiken lanceert het projecten op specifieke locaties, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Een eerste proefproject vond plaats in het Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium (CHRV). Het was een groot succes: voortaan wordt ieder jaar 6 ton PMD ingezameld en het PMD van het ziekenhuis bevat slechts 12% afval dat moet worden geweigerd.

Er zijn tot op de dag van vandaag nog heel wat organisaties die huishoudelijke verpakkingen niet sorteren of dat niet op de juiste manier doen. Daarom belanden grote hoeveelheden verpakkingen helaas ten onrechte bij het restafval, terwijl ze perfect kunnen worden gerecycleerd. Het gaat om ongeveer 20.000 ton PMD per jaar dat nog kan worden ingezameld. Ziekenhuizen zijn een voorbeeld van plaatsen waar er veel PMD wordt verbruikt. Bezoekers, patiënten en personeel consumeren er en gooien er verpakkingen weg. Om die redenen helpt Fost Plus het CHR Verviers East Belgium om hun sorteerinfrastructuur (beter) te organiseren. Volgens François Godfirnon, coördinator van het sorteerproject en preventieadviseur van het CHR Verviers East Belgium: “heeft de hulp van Fost Plus de doorslag gegeven. Vooral het advies over logistieke organisatie zorgde ervoor dat we vooruitgang boekten.”

88% van het PMD juist gesorteerd

Het CHR Verviers East Belgium lanceerde in maart 2020 een gloednieuw sorteerproject met de hulp van Fost Plus. Onze organisatie hielp het ziekenhuis door advies te geven en hen te voorzien van sorteereilanden, andere soorten vuilnisbakken en informatie- en communicatiemateriaal. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin het ziekenhuis zich als gevolg van COVID-19 bevond, was het project een groot succes: maar liefst 88% van het PMD werd juist gesorteerd. Dat is een uitzonderlijk goed cijfer voor een openbare plaats, waar normaal zo'n 50% van het PMD verkeerd wordt gesorteerd.

PMD sorteren in organisaties, een wettelijke verplichting

Op het moment dat het proefproject startte, moest het ziekenhuis van nul beginnen voor het sorteren van PMD “Het ziekenhuis wilde dit sorteerproject stapje per stapje invoeren in zijn milieubeleid. We hebben al verschillende contracten voor de selectieve inzameling van heel wat soorten afval, specifiek voor ziekenhuizen, zoals medisch of besmettelijk afval. Het doel was om de inzameling van PMD van patiënten, bezoekers, medewerkers en personeel daarin te integreren.”

Een grote hoeveelheid van het ziekenhuisafval behoort namelijk tot de PMD-fractie. Het gaat dan vooral om flesjes, blikjes en drankkartons, maar ook om verpakkingen van schoonmaakproducten of zeepflacons. Door zich voor een scenario van selectieve inzameling van PMD in te schrijven bij een afvaloperator voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke sorteerverplichtingen die voor alle Belgische bedrijven geldt.

Mensgerichte aanpak

Om het project tot een goed einde te brengen rekende de instelling op de medewerking van iedereen. Enerzijds heeft ze het interne personeel betrokken door hen uit te leggen wat het sorteren van bedrijfsafval inhoudt en door het ingezamelde afval te controleren. De medewerkers analyseerden bovendien de vuilnisbakken met het oog op een nog betere sorteerkwaliteit. Ze gingen bij de verschillende kantoren langs om alle personeelsleden bewust te maken en om betrokkenheid bij het project te creëren.

Zoals de projectverantwoordelijke vertelt: “Door het belang van sorteren aan onze collega's uit te leggen, voelden ze zich betrokken. Zo werden ze ambassadeurs van het project. Dankzij die mensgerichte aanpak verkrijgen we een duurzaam en kwalitatief sorteerniveau.”

Anderzijds werkte het ziekenhuis met stewards. Die mensen zetten de verschillende externe doelpublieken (bezoekers en patiënten) aan om het PMD juist te sorteren en hielpen hen daarbij.

Meer infrastructuur om de inzameling uit te breiden

Zones waar veel mensen samenkomen blijft een aandachtspunt. Het ziekenhuis is een openbare plaats; veel mensen komen er om hun verpakkingen weg te gooien of om een koffie te drinken in de cafetaria. Op plaatsen waar veel passage is, zijn er ook veel plastic bekers. Dankzij de uitbreiding van de sorteerregels voor plastic verpakkingen in de blauwe zak mogen bekertjes voortaan bij het PMD. Ziekenhuizen, net als andere bedrijven en organisaties, mogen sinds 1 april meer plastic huishoudelijke verpakkingen sorteren bij het PMD.

In het ziekenhuis, maar eigenlijk overal nu, zijn er nog twee stukken afval die voor problemen zorgen: mondmaskers en handschoenen. Die worden vaak bij het PMD gegooid, terwijl ze bij het restafval horen. Dat verkeerd gesorteerd afval maakt de vuilnisbak minderwaardig. Het is belangrijk om aparte vuilnisbakken te hebben voor de verschillende soorten afval. Het ziekenhuis heeft dat gedaan en behaalde een zeer goed resultaat voor het sorteren van PMD.

Drie lessen voor een geslaagd sorteerproject in een ziekenhuis:

  1. Het project werd stap voor stap ingevoerd en op een goede manier geïntegreerd in een breder milieubeleid.
  2. Na de lancering was het belangrijk dat alle doelpublieken van het ziekenhuis, intern én extern, eraan meewerkten. Door op alle niveaus te werken met een gepaste benadering en specifieke boodschappen is het CHRV erin geslaagd om een zeer grote hoeveelheid recycleerbaar afval in te zamelen.
  3. Ook speciale logistiek is fundamenteel om kwaliteitsvol te sorteren. Om het verkeerd sorteren van PMD te vermijden, installeerde het ziekenhuis speciale vuilnisbakken voor dat afval.