#wistjedat

De Groene Punt-tarieven – wat, waarom en hoe?

 

De Groene Punt-tarieven vormen de basis voor de bijdrage die onze leden betalen voor onze dienstverlening. Maar hoe worden de tarieven berekend? Wat zijn de basisprincipes? Aan welke evoluties zijn ze onderhevig? En hoe zullen ze in de toekomst evolueren? We hebben het samengevat in één handig document, dat al deze vragen beantwoordt, en nog veel meer.

Bedrijven die verpakkingen op de Belgische markt brengen, hebben een aantal wettelijke verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. De zogenaamde Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) werd in de jaren 90 ingevoerd en verplicht bedrijven om bij te dragen aan de financiering van de inzameling, recyclage en verwerking van hun verpakkingsafval.

Om die bijdrage te berekenen, maken we gebruik van de zogenaamde Groene Punt-tarieven. Elk verpakkingsmateriaal krijgt daarbij een specifiek tarief toegewezen, op basis van de effectieve kosten die Fost Plus maakt om de inzameling, sortering en recyclage te organiseren. Zo zorgen we ervoor dat elk bedrijf op een correcte manier bijdraagt aan het systeem en stimuleren we een duurzame recyclage van huishoudelijke verpakkingen in ons land.

Alles over de Groene Punt-tarieven in één handig document!