Casestudy

86% minder verpakkingsmateriaal voor IGLO

 

IGLO België optimaliseerde de verpakking van de IGLO stoomzakjes met diepvriesgroente. Door de kartonnen verpakking met plastic stoomzak te vervangen door een enkele stoomzak wordt jaarlijks meer dan 9.000 kg aan verpakkingsmateriaal bespaard*. De stoomzak in polypropyleen blijft perfect recycleerbaar, via het PMD.  

 

Anne Legies, RDQ Manager Belgium bij Nomad Foods: “De verpakkingsswitch voor de IGLO stoomzakjes kadert in de duurzaamheidsstrategie van ons bedrijf. We onderzoeken de verschillende verpakkingstypes binnen ons gamma en kijken waar we deze ofwel beter recycleerbaar kunnen maken, ofwel – wanneer ze dat al zijn – we minder verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken voor hetzelfde resultaat.”  

Een verpakking die niet nodig is, dient uiteraard vermeden te worden. Verpakkingen vervullen echter een belangrijke functie: voedselveiligheid garanderen, veilig transport verzorgen, oneigenlijk gebruik tegengaan en noodzakelijke productinformatie vermelden. Over de laatste jaren deed de sector heel wat inspanningen om het aandeel verpakkingen naar beneden te halen, veelal door een efficiënter gebruik van het verpakkingsmateriaal. Deze verpakkingsinnovatie van IGLO kadert helemaal in die trend. Door de kartonnen omverpakking te verwijderen, is er 86% minder verpakkingsmateriaal nodig.  

 

Heldere sorteerinstructies  

Daarnaast werden ook heldere sorteerinstructies aan de verpakking toegevoegd. Er durven immers nog wel eens sorteertwijfels over bepaalde verpakkingen bestaan, zeker wanneer het gaat om de nieuwe verpakkingstypes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen. Bedrijven die consumenten willen helpen om hun verpakkingen correct te sorteren, kunnen daarom gebruikmaken van de on-pack sorteerinstructies en -logo’s die Fost Plus daarvoor ontwikkelde. Deze zijn vrijblijvend en hebben als doel een wildgroei van pictogrammen op de verpakking te vermijden. Voor meer informatie over de sorteerlogo’s, klik hier

De lege verpakking van de IGLO stoomzakjes voor diepvriesgroente hoort thuis in de PMD-zak. Met hun verpakkingsstrategie pakt IGLO België de afvaluitdaging op een bredere manier aan door verpakkingen te verminderen, zich te richten op 100% recycleerbare verpakkingen en de consumenten te begeleiden bij het sorteren dankzij het gebruik van sorteerinstructies. 

 

*Gebaseerd op verkoopvolumes van het stoomzakjesgamma in 2021.