Lokale circulaire economie

Nieuwe sorteer- en recyclagecapaciteit in België

Doelstelling

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak komen jaarlijks 90.000 ton extra verpakkingen op de markt voor duurzame recyclage. Daarvoor is heel wat nieuwe sorteer- en recyclagecapaciteit nodig. Fost Plus heeft de ambitie om die zoveel mogelijk in eigen land uit te bouwen en trekt daarvoor de nodige investeringen aan.

Context

Fost Plus streefde altijd al naar een maximale recyclage dicht bij huis. Zo worden alle verpakkingen uit de PMD-zak in Europa gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen, bijna 80% daarvan in eigen land. Daarmee vermijden we transporten over lange afstanden en dragen we bij aan de lokale economie en tewerkstelling. Met de Nieuwe Blauwe Zak willen we hierin nog een stap verder gaan.

Aanpak

De komst van de Nieuwe Blauwe Zak heeft een grote impact op de volledige recyclageketen voor huishoudelijke verpakkingen in ons land. Met 90.000 ton bijkomende verpakkingen op jaarbasis ontstond er een grote nood aan extra capaciteit. Ook de samenstelling van PMD verandert ingrijpend, met nieuwe materiaalstromen zoals PET-schaaltjes, polyethyleen folies, polystyreen en polypropyleen.

Dat stelde de bestaande sorteercentra voor heel wat technologische uitdagingen. Waar de inhoud van de PMD-zakken vroeger werd uitgesorteerd in negen materiaalstromen, worden dat er in het nieuwe scenario veertien. In de toekomst worden dat er wellicht nog meer. Er was dan ook nood aan volledig nieuwe sorteercentra, uitgerust met de meest recente technologieën.

Fost Plus lanceerde een marktconsultatie voor de bouw van deze nieuwe sorteercentra in ons land. Vijf projecten werden weerhouden: Indaver in Willebroek, Pre-Zero in Evergem, Val’Up in Bergen, Valtris in Charleroi en Sitel in Luik. De eerste twee sorteercentra zijn sinds begin 2021 al operationeel en eind 2021 zullen vier van de vijf centra al op volle toeren draaien.

Tegelijk startte Fost Plus ook de zoektocht naar bedrijven die kunnen instaan voor een duurzame recyclage van de verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak, met een duidelijke voorkeur voor partners die bereid zijn om te investeren in nieuwe recyclagecapaciteit in België. In december 2020 werden de eerste drie investeringsprojecten aangekondigd.

Bronwaterproducent Sources ALMA investeert samen met afvalexpert Suez in een bottle-to-bottle recyclagefabriek in Charleroi. PET-flessen die bij Belgische consumenten worden ingezameld, zullen er gerecycleerd worden en vervolgens gebruikt als grondstof voor nieuwe flessen, in hoofdzaak bestemd voor de Belgische markt.

Bionerga en Ecoo bouwen samen een installatie om polyethyleen folie – van onder meer omverpakkingen en zakjes – te recycleren tot nieuwe folie. Daarnaast bouwt Ecoo ook nieuwe capaciteit uit om de niet-polyethyleen folies en gemengde harde plastic verpakkingen te recycleren.

Intussen lopen besprekingen voor verschillende bijkomende investeringsprojecten voor de recyclage van specifieke stromen uit de Nieuwe Blauwe Zak.
 

Partners

Fost Plus
Indaver, Pre-Zero, Val’Up, Valtris, Sitel, Sources ALMA, Bionerga, Ecoo
 

Tijdsduur

2020-2024