Maatschappelijke zetel
Hoofdgebruiker
Interesse offerteaanvragen
Omschrijf de activiteiten en fracties/materialen waarin u interesse hebt.
Voorbeeld: Verwerving, transport, ...
Voorbeelden : Glas, Papier/Karton, PMD, Metalen, Plastics,…