White paper – lessen uit vijf jaar verpakkingsrecyclage

 

Grondstoffen en materialen zijn niet oneindig beschikbaar. Recyclage staat daarom al jaren terecht hoog op de duurzaamheidsagenda. Want zo wordt het afval een secundaire grondstof en kunnen er opnieuw producten of verpakkingen mee gemaakt worden. België staat in de Europese top wanneer het aankomt om inzamelen en recycleren van huishoudelijke verpakkingen. Hoe verklaren we dat succes? En belangrijker nog: hoe kunnen we morgen vermijden dat grondstoffen afval worden om te beginnen? 

In deze white paper blikt Fost Plus terug op de periode 2019 tot 2023, niet toevallig de afgelopen erkenningperiode. Een scharnierperiode, want nooit eerder werd er meer verpakkingsafval selectief ingezameld, kon het recyclagepercentage voor plastic zodanig stijgen en daalde het aandeel niet-recycleerbare verpakkingen op de markt verder. 

Ontdek de lessen die we trekken uit die aanpak en hoe we deze schaalbaar maken voor de toekomst. Kijk mee naar de uitdagingen die er nog liggen en de opportuniteiten die we identificeren.