Terugblik: webinar recyclagecijfers 2020

 

Op 28 mei 2021 organiseerde Fost Plus een webinar voor de leden  over de laatste recyclagecijfers voor huishoudelijke verpakkingen.

Op 28 mei 2021 organiseerde Fost Plus haar tweede webinar voor de leden. Deze virtuele evenementen staan voor kennisdeling en interactie. Fost Plus grijpt daarmee de kans om haar leden gedetailleerd op de hoogte te brengen over de laatste recyclagecijfers voor huishoudelijke verpakkingen en hun vragen over de toekomst van de recyclageketen te beantwoorden. Het was opnieuw een inspirerende sessie!

Patrick Laevers, managing director, besprak de verschillende stappen in de uitbouw van een circulaire economie voor verpakkingen. In 2020 zette de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak zich immers verder door en kwamen de eerste nieuwe sorteercentra om de verschillende fracties uit te sorteren online. Dit jaar, in 2021, volgen er nog drie. Het laatste sorteercentrum sluit aan begin 2022. Op dat moment kan de inhoud van de Nieuwe Blauwe Zak overal in 14 aparte materiaalstromen uitgesorteerd worden voor recyclage.

Mik Van Gaever, COO, lichtte dat proces toe aan de hand van een coronaproof bezoek aan het sorteercentrum van Indaver in Willebroek. Vorig jaar werden bovendien drie contracten getekend voor recyclagecentra op eigen bodem, specifiek voor de plastic fracties uit de Nieuwe Blauwe Zak. Dit jaar zullen er nog twee volgen. Door de recyclage waar economisch zinvol maximaal naar België te halen, versterken we het lokale industriële weefsel.Steven Boussemaere, directeur projects & innovation, sloot aan met verpakkingsafval dat buitenshuis vrijkomt. Ondanks de lockdown en het vele thuiswerk, behaalde Fost Plus voor 2020 opnieuw de tussentijdse mijlpaal, afgeklokt op 19.000 ton ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval buitenshuis. Het leeuwendeel daarvan werd ingezameld in bij de bedrijven. Dat is een goeie zaak want jaarlijks verdwijnt nog zo’n 20.000 ton aan verpakkingsafval in het gemengde bedrijfsrestafval. Jammer, want zo gaan de materialen verloren voor de circulaire economie.

Buitenshuis worden we echter ook geconfronteerd met de problematiek van zwerfvuil. Bovenop bestaande acties zoals ondernomen door Mooimakers, testten we daarom een beloningssysteem: de Click. De Click gaat net dat stapje verder dan sensibilisering en informatie en haakt zo in op lokale relanceplannen en zal in de loop van dit jaar verder uitgerold worden in Namen en Antwerpen.

Elke organisatie die haar bestaansrecht wil behouden, dient te innoveren. Innovatie gaat vaak om hetzelfde op een andere manier doen, of hetzelfde beter, sneller of goedkoper doen. Voor Fost Plus ondersteunt innovatie de missie: een recyclageoplossing bieden voor elke huishoudelijke verpakking op de markt, tegen 2025.

Achter de schermen werd door de teams van Laurence Havrenne, CFO, hard gewerkt aan een nieuw aangiftesysteem: MyFost. Daarmee zet Fost Plus de volgende stap in de digitale transformatie. Leden gebruiken de MyFost klantenzone om, vanaf aangifte 2021, het aandeel en de samenstelling van hun verpakkingen aan te geven. Met die data berekent Fost Plus heel precies het Groene Punt-bedrag per lid; een materiaal- en activiteitengebaseerd tarief voor een welbepaalde verpakking. Dat onderstreept meteen het belang van een zo gedetailleerd mogelijke aangifte, per (plastic) stroom. Zo kan Fost Plus op termijn zeer gedetailleerde cijfers per materiaalstroom delen. Leden kunnen op die manier hun eigen recyclagedoelstellingen effectief opvolgen. Door de gegevens van MyFost in real time te koppelen aan data van operatoren in de inzameling, sortering en recyclage, is relevante data met betrekking tot de verpakkingsmix beschikbaar. Via datamining kunnen zo verpakkingstrends snel gespot worden.

Patrick Laevers sloot af met een vooruitblik. Elke organisatie die haar bestaansrecht wil behouden, dient te innoveren. Innovatie gaat vaak om hetzelfde op een andere manier doen, of hetzelfde beter, sneller of goedkoper doen. Voor Fost Plus ondersteunt innovatie de missie: een recyclageoplossing bieden voor elke huishoudelijke verpakking op de markt, tegen 2025. Daarvoor zitten een aantal projecten in de pijplijn. Een daarvan is het inzetten van artificiële intelligentie (AI). Er wordt gewerkt aan manieren om AI te integreren in de Recycle! app, om naast de ophaalkalender de burger ook dynamische sorteerinstructies te bieden. AI kan daarnaast ingezet worden in de sorteercentra om de kwaliteit van de gesorteerde balen verder te verbeteren. Als gesorteerde materialen, voor het balen, gescand worden, wordt visuele kwaliteitsinspectie op de balen overbodig. Die informatie dient bovendien als input voor de NIR (near infrared) scanners, zodat ze via machine-leren nog beter de materialen herkennen op de band en het sorteerproces nog preciezer verloopt. Iets om naar uit te kijken dus!

Kortom, een inspirerende en interactieve sessie. De belangrijkste take-away daarbij was ongetwijfeld hoe de recyclagecijfers van 2020 de efficiëntie van de UPV (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) onderschrijven als drijver voor een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen. In september organiseren we onze volgende webinar. Meer nieuws volgt!