Casestudy

PMD sorteren ... een heuse bedrijfscultuur bij Janssen Pharmaceutica

 

Op de site van Beerse, waar meer dan vierduizend medewerkers aan de slag zijn, hebben de teams een heuse bedrijfscultuur gecreëerd op het vlak van afvalinzameling. Een kijkje achter de schermen van een grote, zeer gedisciplineerde en georganiseerde campus.

De site van Janssen Pharmaceutica in Beerse is enorm en heeft een groot aantal zeer diverse afdelingen, variërend van productie en administratie tot onderzoek en ontwikkeling. Dat wil zeggen dat er veel verschillende profielen van medewerkers en soorten afval zijn, waaronder PMD.


Een nuttige ‘afvalapp’

De vele verschillende soorten afval kunnen soms tot verwarring leiden: wat moet worden gesorteerd en welke vuilnisbak moet worden gebruikt? Er werd intern een app ontwikkeld en die wordt nu gebruikt op het intranet: de ‘Afvalwijzer’.
De gebruiker selecteert het soort afval krijgt duidelijk advies in welke vuilnisbak het moet. De app geeft ook waardevolle informatie over de sorteerregels en over wat wel en niet is toegestaan. De PMD sorteerregels van thuis zijn uiteraard ook op kantoor van kracht. 
De communicatieteams bij Janssen Pharmaceutica  hebben de tool actief gepromoot, en er wordt regelmatig nagegaan in hoeverre collega’s en medewerkers de sorteerregels in acht nemen.

 

Goed sorteren wordt rijkelijk beloond


Wanneer ze de sorteereilanden leegmaken, controleren de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn hoe goed de afdelingen hun afval hebben gesorteerd. Elke maand wordt de afdeling die het beste heeft gesorteerd, beloond met een luxe fruitmand. Hoe beter zij sorteren, hoe beter wij kunnen recycleren. 
En de inspanningen ... die werpen vruchten af, want de inzamelpartner op de site in Beerse, Renewi, zamelt maar liefst 1 ton PMD per maand in.

 

Teamwork

Er is een ‘afvaldisciplineteam’ opgericht dat procedures ontwikkelt voor alles wat te maken heeft met het sorteren en verwijderen van afval op de site. Die werkgroep werkt nauw samen met de verschillende afdelingen. Het disciplineteam doet aanbevelingen over zeer praktische en operationele aspecten van afvalsortering en -inzameling en ondersteunt alle medewerkers. Samen gaan de teams na wat er positief is en goed loopt, maar ook welke punten aandacht vragen en wat er beter kan.
Een mooi stukje teamwork in een streven naar voortdurende verbetering.
 

app Janssen