Nieuws

Opstart van de uitgebreide plastic inzameling voor bedrijven

 

Vanaf 1 april treedt de uitgebreide plastic inzameling die de burger kent van de Nieuwe Blauwe Zak ook in voege voor bedrijven. 

Daarmee wordt quasi al het plastic huishoudelijk verpakkingsafval bij het PMD gesorteerd, zowel thuis als op het werk. Fost Plus en Valipac, die instaan voor de recyclageketen van respectievelijk huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval, lanceren bovendien een grootschalige wervingscampagne om bedrijven op hun sorteerplicht te wijzen. 

De Nieuwe Blauwe Zak wordt geleidelijk aan in heel België ingevoerd. Die gefaseerde invoering was nodig om alle betrokken partijen, waaronder de nieuwe sorteercentra die nodig waren om die extra verpakkingsmaterialen te verwerken, voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden. Vanaf 1 april is het systeem uniform voor huishoudens in Brussel, Vlaanderen en de meerderheid van Wallonië. De laatste Franstalige intercommunales maken de overstap na de zomer. Doordat quasi al het plastic verpakkingsafval door de uitbreiding van de sorteerregels selectief ingezameld wordt, wordt zo’n 8 kg afval extra per inwoner gerecycleerd.

Er is immers niets zo comfortabel als thuis én op het werk op dezelfde uniforme manier verpakkingsafval sorteren. 

Tegelijk start de uitgebreide plastic inzameling op voor alle bedrijven en organisaties. Dus op het werk, in de sportclub of in een pretpark mogen nu niet alleen flesjes en blikjes bij het PMD, maar ook bv. plastic zakjes, bakjes en yoghurtpotjes. Een proefproject in de administratieve gebouwen en winkels van Colruyt Groep wees uit dat die uniforme sorteerboodschap zeer positief onthaald werd. Er is immers niets zo comfortabel als thuis én op het werk op dezelfde uniforme manier verpakkingsafval sorteren. 

De industrie en de handel hebben ambitieuze engagementen genomen om de impact van verpakkingsafval op het milieu te beperken. Door meer PMD in te zamelen zetten we belangrijke stappen richting de invulling van drie grote recyclagedoelstellingen tegen 2023.

  1. Een recyclagepercentage van 65% optekenen voor plastic huishoudelijke verpakkingen.
  2. Het buitenshuis ingezameld PMD verdubbelen ten opzichte van 2018.
  3. 90% van alle drankverpakkingen inzamelen en sorteren.

Surf voor meer informatie naar www.sorterenophetwerk.be