On-pack sorteerinstructies: een stand van zaken

 

Wat is de impact van de Franse verplichting voor sorteerinstructies op verpakkingen voor de Belgische markt? 

 

In Frankrijk is het sinds begin dit jaar verplicht om geüniformeerde sorteerinstructies op verpakkingen te zetten. Zo wil Frankrijk de inzamelgraad optrekken. Veel producenten brengen echter hun verpakkingen uit op zowel de Franse als de Belgische markt. Gezien de sorteerregels tussen de landen verschillen kan dit tot verwarring bij de consument leiden. 

Om een circulaire economie te stimuleren en de Europese doelstellingen voor (verpakkings)recyclage tegen 2025 te verwezenlijken, moeten de inzamelingspercentages in alle Europese landen omhoog. België zit op schema om de objectieven te halen, en zelfs te overschrijden, zowel per materiaalsoort als in het algemeen. Zo haalden we in 2021 een algemeen recyclagepercentage van 89,8%, met de nieuwe Europese berekeningsmethode. Voor plastic, bijvoorbeeld, zaten we vorig jaar al op 52%, terwijl Europa pas 50% vraagt in 2025. België mag daarmee bij koplopers in Europa noemen als het gaat om recycleren van huishoudelijke verpakkingen.

Dit is echter niet het geval in alle landen. Om die doelstellingen op vlak van inzameling en recyclage alsnog te behalen, zien bepaalde landen het aanbrengen van sorteerinstructies op verpakkingen als een deel van de oplossing. Deze moeten het de consument gemakkelijker maken om verpakkingen juist te sorteren, sorteerfouten te voorkomen en sorteermoeheid te vermijden. Zo is het sinds 1 januari 2022 in Frankrijk verplicht om op alle huishoudelijke verpakkingen een geharmoniseerd etiket met sorteerinstructies aan te brengen. Dat naast het fameuze Triman-logo dat in Frankrijk al verplicht was. Bedrijven hebben nog tot en met 9 maart 2023 om zich te ontdoen van alle reeds geproduceerde of ingevoerde verpakkingen die niet aan deze nieuwe vereisten voldoen. 

 

Gebruiksgemak 

Dat België vandaag al aan de Europese doelstellingen voldoet, is te danken aan de uniforme sorteerboodschap voor huishoudelijke verpakkingen in heel het land en de comfortabele huis-aan-huis inzameling die het voor elke burger makkelijk maakt om deel te nemen. Het aanbrengen van sorteerinstructies op verpakkingen is in ons land daarom geen verplichting. Op vraag van onze leden ontwierpen we wel een stijlgids met conforme logo’s, die vrijwillig gebruikt kan worden. Maar los daarvan zullen veel Belgische bedrijven hun verpakkingsontwerp moeten aanpassen, omdat zij ook actief zijn op de Franse markt. 
 

De grootste uitdaging is het verschil in afvalbeheersystemen.  In Frankrijk dienen consumenten meestal zowel hun kartonnen als PMD-verpakkingen samen in een gemeenschappelijke gele vuilnisbak te sorteren. In België wordt papier-karton en PMD apart huis-aan-huis opgehaald. Voor PMD gebruiken we een blauwe zak. Voor papier-karton gebruiken bepaalde intercommunales ook een gele vuilnisbak. Zonder extra toelichting, kan het aanbrengen van de Franse sorteerinstructies op verpakkingen die ook voor de Belgische markt bestemd zijn,  dus mogelijk leiden tot verkeerd sorteergedrag van de Belgische burger.

 

Richting Europese harmonisering? 

Dat een potentiële wildgroei van logo’s ongewenst is, mag duidelijk wezen. Op Europees niveau wordt er daarom gewerkt aan geharmoniseerde labels voor sorteerinstructies. Om in tussentijd toch enige klaarheid te scheppen, voorziet het Nederlandse KIDV een handig overzicht van de on-pack sorteerlogo’s voor 8 verschillende Europese landen. Zo kom je te weten of sorteerinstructies in die betreffende landen verplicht zijn of niet, en waar je meer informatie kan vinden over de geldende bepalingen. 

 

Fost Plus houdt uiteraard de vinger aan de pols voor haar leden. Bij vragen kan je terecht bij members@fostplus.be.