Laatste sorteercentrum heeft zijn deuren geopend

 

In 2019 heeft Fost Plus vijf partners geselecteerd om sorteercentra te bouwen in het kader van de Nieuwe Blauwe Zak. Op 26 mei werd Sitel, het vijfde en laatste nieuwe PMD-sorteercentrum, ingehuldigd in Engis (Hoei) in de provincie Luik. Daar zullen jaarlijks 40.000 ton huishoudelijke PMD-verpakkingen kunnen worden gesorteerd.

Op 3,6 hectaren verwerkt Sitel elke dag 30.000 blauwe zaken van 72 gemeentes van de intercommunale Intradel, maar ook (deels) van Limburg.net en Idelux (in de provincies Limburg en Luxemburg). Sinds 1999 was er al een eerste Sitel-centrum in Seraing, maar dat werd volledig opnieuw gebouwd op de huidige site in Engis om de nieuwe materialen die in de blauwe zak mogen te kunnen sorteren (Sitel 2).

Sinds de uitbreiding van de sorteerinstructies en de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak in heel België op 1 oktober 2022 worden meer huishoudelijke verpakkingen aanvaard en bij het PMD gesorteerd. Zo mag de Nieuwe Blauwe Zak voortaan ook voor bakjes en schaaltjes, plastic zakjes en potjes worden gebruikt, waardoor per inwoner en per jaar ongeveer 8 kg extra PMD kan worden ingezameld. De sorteercentra moeten dus jaarlijks 90.000 ton extra PMD verwerken. Het was duidelijk dat de sorteercapaciteit moest worden opgevoerd en dat nieuwe technologieën moesten worden ingevoerd en gebruikt om de nieuwe soorten materialen correct te sorteren. Sitel zal de inhoud van de Nieuwe Blauwe Zak kunnen sorteren in 16 fracties, met toekomstige mogelijkheden voor andere potentiële fracties, en materialen van hoge kwaliteit op de recyclagemarkt kunnen brengen. Die zullen vervolgens gerecycleerd worden tot zeer gewilde secundaire grondstoffen.

Het nieuwe sorteercentrum is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap tussen Fost Plus, Intradel, Idelux en het investeringsfonds Noshaq. Voor de fabriek was een investering van meer dan 40 miljoen euro nodig. Er werken 46 mensen in de fabriek, waar bijna 150 ton huishoudelijk afval per dag gesorteerd zal worden. Ook aan het ecologische aspect is gedacht: de installatie beschikt over zonnepanelen die 15% van de benodigde stroom voorzien. Verder wordt het regenwater gerecupereerd voor het blussysteem en de sanitaire voorzieningen, en wordt de warmte van de compressor benut.

Als volgende stap worden er nog twee Belgische recyclagecentra geopend. Drie centra zijn al operationeel, de twee laatste zullen dat zijn tegen 2024. Dankzij die vijf nieuwe recyclagecentra zullen we meer in België kunnen recycleren, vooral dan plastic verpakkingsmaterialen.