Fost Plus recycleerde in 2022 95% van alle huishoudelijke verpakkingen

 
  • Van de ruim 765.000 ton verpakkingen die in 2022 door onze leden op de Belgische markt gebracht werden, werd 95% gerecycleerd, waarvan 81% in België.  
  • Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak steeg de selectieve inzameling van PMD van 14,9 kg per inwoner in 2018  naar 22,8 kg per inwoner in 2022. 
  • 2022 was het eerste volledige jaar dat alle Belgische huishoudens gebruik maakten van de Nieuwe Blauwe Zak, waardoor het plastic recyclagepercentage steeg van 52% naar 61%, een significante stijging ten opzichte van vorig jaar. 

Het onnavolgbare succes van de Nieuwe Blauwe Zak 
 

De Nieuwe Blauwe Zak heeft zijn eerste volledig operationele jaar achter de rug. Eind 2021 schakelde de laatste intercommunale over naar de Nieuwe Blauwe Zak, waardoor we via de inzamelresultaten van 2022 een duidelijk zicht krijgen op het effectieve rendement. En dat ligt perfect in de lijn van de verwachtingen. In het eerste volledige jaar halen we reeds de resultaten die we voor ogen hadden: met een gemiddelde van bijna 23 kilo per jaar halen we nu 8 kilo extra PMD op, per inwoner!

Door de inhoud uit te breiden naar nagenoeg alle plastic verpakkingen brengt Fost Plus bijna 90.000 ton aan extra materialen in de circulaire economie (t.o.v. 2018). De uitbreiding had zo een duidelijke impact op het plastic recyclagepercentage dat van 52% in 2021 steeg naar 61% in 2022. 

Blauwe zak boost Belgische circulaire economie

De uitbreiding van de blauwe zak heeft bovendien een enorme impuls gegeven aan de circulaire economie in ons land. Zo werd er vanaf 2019 geïnvesteerd in 5 hoogtechnologische sorteercentra, die verspreid staan over heel België en ondertussen allemaal operationeel zijn: Indaver (Willebroek), Prezero (Evergem), Valtris (Couillet), Val’Up (Ghlin) en Sitel (Engis). 

Ook voor de verdere recyclage van de verpakkingen kiest Fost Plus zoveel mogelijk voor lokale verwerkingscapaciteit. In totaal worden 5 nieuwe recyclage-installaties gebouwd voor de recyclage van plastic materiaalstromen uit de blauwe zak, waarvan er ondertussen drie operationeel zijn: Ecoo Houthalen-Helchteren, Ecoo Beringen et FILAO (deels sinds eind 2022).
 

Map sorting centers

Met de lokale sorteer- en recyclagecentra bouwt Fost Plus bovendien ook mee aan lokale, duurzame tewerkstelling.  

Steeds meer recyclage in eigen land

Dankzij de nieuwe sorteer- en recyclagecentra in België wordt steeds meer in ons land ingezameld afvalmateriaal ook effectief in België gerecycleerd. In 2022 was dat maar liefst 81% van alle ingezamelde huishoudelijke verpakkingen. 
 

Map recyclage

Daarnaast is Fost Plus goed op weg om vanaf 2025 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal in eigen land te recycleren. Vorig jaar werd 18,5% van het ingezamelde plastic verpakkingsmateriaal in België gerecycleerd terwijl de rest ervan naar onze buurlanden ging (ten opzichte van 9% in 2020 en 12% in 2021). 

Behalve PMD, recycleerden we in 2022 15,2 kg papier-karton en 30,1 kg glas per inwoner. De recyclage van glas blijft zo nagenoeg stabiel, terwijl de gerecycleerde hoeveelheid papier-karton lichtjes daalde. 

Nauwe samenwerking met alle actoren voor buitenshuis sorteren van PMD

Thuis sorteren Belgen al decennialang als de beste, dankzij de huis-aan-huisinzameling van PMD. Buitenshuis gaan helaas nog te veel verpakkingen verloren omdat ze in het restafval terechtkomen of eindigen als zwerfvuil. Ook bij bedrijven gaat – ondanks de sorteerplicht – nog steeds heel wat PMD verloren in het restafval. Een enorm potentieel voor bijkomende recyclage. Fost Plus neemt daarom op verschillende manieren actie om die verpakkingen alsnog te kunnen recupereren en werkt hiertoe met verschillende actoren samen. Met resultaat, want ook in 2022 behaalde Fost Plus met de inzameling van ruim 24.000 ton PMD ingezameld buitenshuis (22.000 ton in 2021) opnieuw de doelstellingen op dit vlak. 

Lees het 2022 Activiteitenverslag