Nieuws

Fost Plus helpt festivals en zomerevenementen om beter te sorteren

 

De festivalzomer staat voor de deur. Na twee jaar beperkingen, staat iedereen te popelen om opnieuw samen te komen. Niettemin, waar mensen samen zijn en consumeren, ontstaat afval. Om de impact van festivals en evenementen op het milieu te beperken, zijn er daarom een aantal maatregelen van kracht. Ook zo voor het afvalbeheer. Fost Plus ondersteunt, via private afvaloperatoren en intercommunales, eventorganisatoren om hun (verpakkings)afvalstromen in goede banen te leiden. 

Het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (VlaReMA) verbiedt sinds begin dit jaar het serveren van drank en bereide voeding in recipiënten voor eenmalig gebruik, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet om minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden in te zamelen voor recyclage. Evenementen kunnen er daarom voor opteren om wegwerpbekers of eenmalige verpakkingen te gebruiken, wanneer er bijvoorbeeld geen mogelijkheid is om herbruikbare recipiënten correct schoon te maken. In Wallonië mogen dranken alleen worden geserveerd in plastic wegwerpverpakkingen als deze apart kunnen worden ingezameld voor recyclage. Wanneer een verpakking nodig of wenselijk is, zorgt Fost Plus voor een recyclageoplossing. Dat geldt eveneens op festivals. 

Sinds de uitbreiding van de sorteerboodschap voor plastic verpakkingen is dat nog zinvoller geworden. Plastic bekers voor eenmalig gebruik mogen immers bij het PMD, samen met eventuele plastic flesjes of blikjes die ter plaatse verkocht worden. Zo zorgen we er niet alleen voor dat de verpakkingen niet op de grond terechtkomen, maar ook dat ze gerecycleerd kunnen worden tot secundaire grondstof. Het is immers niet alleen thuis dat we sorteren opdat er gerecycleerd kan worden. Fost Plus heeft de ambitieuze doelstelling om het buitenshuis ingezamelde PMD te verdubbelen tussen 2018 en 2023. Festivals en evenementen zijn doorgaans niet de plaatsen waar het meeste PMD vrijkomt – ook door het inzetten van herbruikbare bekers – maar dragen wel in belangrijke mate bij tot de sensibilisering rond het buitenshuis sorteren.

Festivalzomer 2022

Voor deze zomer doen een zestal festivals al beroep op de expertise van Fost Plus. Wat kan Fost Plus voor eventorganisatoren betekenen? Fost Plus gaat in gesprek met de organisatie en de private afvaloperator die instaat voor het afvoeren van de verschillende afvalstromen. Zo wordt bepaald welke sorteerinfrastructuur wenselijk is, waar en hoe de verschillende stromen bij elkaar komen en welke communicatie er nodig is voor de festivalbezoeker. Met bijvoorbeeld beachflags wijzen we hen de weg naar het dichtstbijzijnde afvaleiland en via instructieve stickers op de vuilnisbakken leggen we de sorteerregels uit – ook voor bezoekers uit andere landen die onze sorteerregels niet kennen. Zelf hulp nodig voor jouw evenement? Neem contact op met jouw intercommunale of private afvaloperator. 

Praktijkvoorbeeld: Dour recycleert 92% van de plastic bekers

In de zomer van 2019 recycleerde het Dour-festival meer dan 33 ton verpakkingen. Deze hoge recyclagecijfers zijn het gevolg van een intense samenwerking tussen de eventorganisatoren en Fost Plus. Omdat het ene plastic het andere niet is, werd bijvoorbeeld met alle leveranciers afgesproken om alleen bekers uit polypropyleen (PP) te gebruiken zodat er een homogene materiaalstroom ontstond. Via een specifieke sorteerlijn op het terrein werd ter plaatse al het fout gesorteerde afval eruit gehaald. Deze zuivere materialen konden dan hun weg in de recyclageketen volgen. Met resultaat, want 92% van het totale volume op het festivalterrein werd gerecycleerd! 

Meer weten? Klik hier.