Nieuws

Eerstesteenlegging MOPET, een nieuwe fabriek voor de recyclage van PET-schaaltjes

 

De groep Morssinkhof Rymoplast  is, samen met Fost Plus en IDELUX, gestart aan de bouw van het nieuwe, ultramoderne recyclagecentrum MOPET. De fabriek wordt een van de eerste in Europa waar PET-schaaltjes op grote schaal worden gerecycleerd tot recyclaat (r-PET), voornamelijk voor de productie van nieuwe schaaltjes. Met dit nieuwe recyclagecentrum versterkt België zijn positie als leider in recyclage en grondstoffenbeheer.

Recyclage van complexe PET-verpakkingen

Met een jaarlijkse recyclagecapaciteit van 40.000 ton PET, waaronder 10.500 ton schaaltjes en 17.500 ton flessen (inclusief opake PET-flessen) onderscheidt MOPET Belgium zich door haar innovatieve aanpak. Veel landen hebben nog geen doeltreffende inzamel- en sorteersystemen voor schaaltjes opgezet, maar België geeft het goede voorbeeld met de blauwe zak. Bovendien wordt de fabriek de eerste in België die opake PET-flessen, zoals melkflessen, kan omzetten in hoogwaardig recyclaat dat geschikt is voor nieuwe drankverpakkingen .

De Nederlandse groep Morssinkhof Rymoplast investeert 68,5 miljoen euro in de bouw van de eerste fase van dit recyclagecentrum. De investering levert 90 voltijdse banen op.

Semichemische recyclage maakt de kringloop voor PET rond

In een tweede fase wil Morssinkhof Rymoplast het centrum uitbreiden naar het aangrenzende terrein. Het plan is om PET waarvan de kwaliteit niet meer voldoet aan de vereisten, hier te onderwerpen aan een semichemisch recyclageproces (CuRe Technology), dat momenteel in Nederland wordt opgezet. Dat betekent dat flessen die bijvoorbeeld niet langer kunnen worden gerecycleerd tot granulaat voor contact met voedingsmiddelen, opnieuw kunnen worden verwerkt tot hoogwaardig gerecycleerd materiaal. Fase 2 zal naar verwachting 35 extra banen opleveren en een investering van 45 miljoen euro vergen.

België, een echte recyclagehub

Deze nieuwe fabriek vormt een belangrijke aanvulling op de lokale recyclagecapaciteit van België. Met projecten zoals FILAO in Charleroi, ecoo in Beringen en Houthalen-Helchteren, Plastics2Chemicals in Antwerpen en nu ook MOPET Belgium schat Fost Plus dat tegen 2025 75% van het plastic verpakkingsmateriaal dat in België wordt ingezameld, ook daadwerkelijk in het land zal worden gerecycleerd.
 

MOPET_Premiere pierre