Nieuws

Een educatief aanbod dat aansluit op de behoeften van de leerlingen

 

Volgens een studie* van Fost Plus, De OVAM en Djapo hechten Vlaamse leerlingen uit het middelbaar onderwijs veel belang aan duurzaamheid, ecologie en afval. Daarom proberen zij de hoeveelheid afval die zij produceren zo veel mogelijk te beperken. Een meerderheid van hen zou graag een apart vak over duurzaamheid, ecologie en recyclage op hun school zien. Fost Plus heeft, in samenwerking met OVAM en Djapo, een gloednieuw, gratis educatief aanbod voor scholen en leerkrachten ontwikkeld dat aan deze verschillende verwachtingen beantwoordt.

Leerlingen die om hun omgeving geven

Uit de studie blijkt dat de jonge Vlamingen de toekomst van onze planeet niet opgeven: maar liefst 6 op de 10 leerlingen geloven dat het milieu zal gered kunnen worden als we de juiste inspanningen leveren. 
Een groot deel van hen levert de nodige inspanningen en maakt milieuvriendelijke keuzes door bijvoorbeeld hun eigen afvalberg te verminderen.

Een nieuwe aanpak die aan hun behoeften voldoet

De leerlingen proberen zo goed mogelijk hun afval op een milieuvriendelijke manier te beheren. Zij zouden echter verder willen gaan. Meer dan de helft zou meer willen leren over duurzaamheid, ecologie en recyclage door middel van een specifieke cursus over deze onderwerpen. 

Fost Plus en OVAM gaven aan Djapo de opdracht om een gratis educatief aanbod te ontwikkelen over duurzaam afval- en materialenbeheer: "Ik zie wat jij niet ziet". Het biedt scholen en leraren materiaal voor hun lessen, nascholing en coachingsessies. Deze nieuwe aanpak stimuleert het kritisch denken van de leerlingen en zet hen aan tot actie. Op die manier leren jongeren over duurzaam afvalbeheer en beseffen zij dat zij daarin een actieve rol kunnen spelen.

Meer info over het gratis educatief aanbod rond duurzaam materialen- en afvalbeheer voor middelbare scholen op www.fostplus.be/ikzie

 
*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Fost Plus, De OVAM en Djapo tussen 6 september 2021 en 20 september 2021 bij 500 Vlaamse studenten uit het middelbaar onderwijs representatief op  geslacht en leeftijd. De maximale foutenmarge bedraagt 4,33%.