Nieuws

De Nieuwe Blauwe Zak bereikt zijn doelstelling: 23 kg PMD ingezameld per persoon in 2022

 

België wordt al lang erkend als pionier in de circulaire economie. Het succes van ons recyclagesysteem voor huishoudelijke verpakkingen is daar een bewijs van. De invoering van de Nieuwe Blauwe Zak heeft een sleutelrol gespeeld, want in 2022 zamelden we bijna 23 kg PMD per inwoner in. Die prestatie getuigt van het belang van een eenvoudige sorteerboodschap en een toegankelijk inzamelsysteem.

Eenvoudig en toegankelijk: de sleutel tot succes

De eenvoud en de toegankelijkheid van het systeem vormen de kern van het succes van de inzameling, de sortering en tot slot de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Door het huis-aan-huis-inzamelsysteem voor PMD zorgt België ervoor dat zoveel mogelijk verpakkingsafval aan de bron wordt gerecupereerd: rechtstreeks bij de inwoners.

De Nieuwe Blauwe Zak werd verder uitgebreid naar alle plastic verpakkingen, niet alleen flessen en flacons. De sorteerboodschap is nog eenvoudiger geworden: alle verpakkingen waarover vroeger nog twijfel kon rijzen, worden nu aanvaard. Dankzij de uitbreiding kon 90.000 ton extra materiaal worden geïntegreerd in de circulaire economie.

Door die dubbele aanpak kon er meer PMD worden ingezameld en zijn de recyclagepercentages voor verpakkingsafval aanzienlijk gestegen. Zo is de positie van België op het gebied van duurzame ontwikkeling nog versterkt.

Doelstelling bereikt: een belangrijke stap

Een volledig jaar met de Nieuwe Blauwe Zak voor alle Belgen heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. De laatste intercommunale schakelde eind 2021 over op het nieuwe systeem, dus de resultaten van de inzameling in 2022 geven een duidelijk beeld van het werkelijk behaalde rendement. De doelstelling van 23 kg ingezameld verpakkingsafval per persoon per jaar werd in het eerste volledige werkingsjaar bereikt. Dat resultaat bewijst niet alleen hoe doeltreffend het systeem is, maar wekt ook vertrouwen voor verbeteringen in de toekomst.

Uitbreiding in het vooruitzicht

Het behalen van de doelstelling van 23 kg is zeker een reden om blij te zijn, maar het betekent niet dat Fost Plus en België op hun lauweren rusten. Het doel is altijd geweest om de inhoud van de blauwe zak uit te breiden met nieuwe duurzame recyclageoplossingen voor verschillende producten en verpakkingen. België heeft al vooruitgang geboekt door alle spuitbussen (met uitzondering van Klein Gevaarlijk Afval) toe te laten vanaf begin 2022. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2023 ook aluminium en plastic capsules voor koffie en andere dranken opgenomen in het systeem. Die uitbreidingen moeten het mogelijk maken om 4.500 ton extra recycleerbaar materiaal in te zamelen. In de komende jaren kan de blauwe zak nog verder worden uitgebreid.

De uitdaging van vandaag ligt in de veranderende consumptietrends. We gebruiken en gooien meer verpakkingen buitenshuis weg: op het werk, in de sportzaal, onderweg. De vraag blijft dus: hoe kunnen we sorteren ook daar eenvoudiger maken? Elk type locatie vereist een andere aanpak, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: het sorteren moet eenvoudig zijn en zoveel mogelijk lijken op het thuis sorteren.