Casestudy

Colruyt Group vermindert het gebruik nieuw materiaal met een melkfles van ondoorzichtig PET

 

Colruyt Group lanceerde 3 jaar geleden, in samenspraak met Fost Plus, Inex, Plarebel en de andere spelers in de keten, een nieuwe verpakking voor haar melkflessen van het merk Boni Selection. Het bedrijf veranderde het materiaal waarin de flessen werden geproduceerd van HDPE in ondoorzichtig PET. De keuze van de Colruyt Group om het materiaal van deze melkverpakking te wijzigen, ligt in de lijn van haar doelstelling om een duurzamer verbruik te ondersteunen. In het kader van een langetermijnvisie werd een specifieke sorteer- en recyclageketen voor ondoorzichtig PET ontwikkeld in samenwerking met partners uit de hele keten. En nu, 3 jaar later, plukken we de vruchten van onze investering.

Een ingrijpende positieve verandering

Elke verpakking heeft haar eigen functie en nut. Het verpakkingsmateriaal veranderen is niet evident en vergt veel onderzoek, zeker voor een organisatie als Colruyt Group, die de kwaliteit van haar producten vooropstelt.

Drie hoofdredenen liggen aan de basis van deze omschakeling naar verpakkingen in ondoorzichtig PET:

  1. Vermindering van het gebruik van hulpbronnen: het lichte gewicht vermindert het gebruik van de hoeveelheid nieuw plastic. Bovendien is voor deze nieuwe verpakking geen aluminium deksel meer nodig, in tegenstelling tot de HDPE-fles. Dankzij het efficiënte productieproces wordt de verwerkingssnelheid verhoogd en is er tegelijkertijd minder water en energie nodig voor de productie van de melkflessen in ondoorzichtig PET. Een belangrijker punt is de bescherming van de inhoud om voedselverlies te voorkomen. Ondoorzichtig PET biedt een uitstekende barrière tegen licht en lucht. Melk, vooral UHT, bederft snel zodra het in contact komt met licht.
  2. r-PET (of gerecycleerd PET) is momenteel het enige plastic materiaal dat voor de verpakking van levensmiddelen mag worden gebruikt. Melkverpakkingen van HDPE mogen momenteel immers geen gerecycleerd materiaal bevatten. Europa eist echter dat plastic verpakkingen voor dranken 30% gerecycleerd materiaal bevatten tegen 2030. De nieuwe melkverpakking voor het merk Boni Selection in ondoorzichtig PET bevat momenteel 25% gerecycleerd materiaal. De groep verwacht dat dit uiteindelijk zal toenemen tot ten minste 50%.
  3. Op termijn zal de dop aan de fles worden bevestigd. Dat is een Europese wettelijke verplichting voor 2024, die ervoor moet zorgen dat hij in de juiste vuilnisbak terechtkomt en correct wordt gesorteerd. Bovendien past de dop van de fles in ondoorzichtig PET beter op de fles. Dankzij de betere afdichting kan de fles, eenmaal geopend, horizontaal in de koelkast worden bewaard zonder risico op lekken. Dat voorkomt ook voedselverlies.

Een duurzame keuze

Ondoorzichtig PET is een vrij nieuwe materiaalsoort, waarvoor nog geen integrale recyclageketen bestond. Het is duidelijk dat ondoorzichtig PET merites heeft maar om deze recyclageketen te kunnen uitbouwen, was er een kritische massa van het materiaal op de Belgische markt nodig. Met de strategische keuze van Colruyt zijn daarbij belangrijke stappen gezet.

De keuze van Colruyt Group om over te schakelen op een verpakking in ondoorzichtig PET past in haar streven om een duurzamer verbruik te promoten. Met haar ‘Stap voor stap’-strategie wil het bedrijf duurzaam handelen met betrekking tot vier thema’s die belangrijk zijn voor haar consumenten en zichzelf (gezondheid, maatschappij, dierenwelzijn en milieu). Met het thema ‘milieu’ wordt ernaar gestreefd de ecologische voetafdruk van de klanten te verkleinen en te benadrukken hoe de groep haar activiteiten duurzaam maakt. Daarom kiest Colruyt Group er bewust voor om gerecycleerde en recycleerbare materialen te gebruiken voor de productie van haar verpakkingen, waaronder die van Boni Selection.

Transversale samenwerking

Fost Plus heeft de ambitie om tegen 2025 een recyclageoplossing aan te bieden voor alle huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht. Colruyt Group was de eerste ‘retailer’ die een duurzame oplossing zocht voor ondoorzichtig PET. Daartoe werkten Fost Plus, Colruyt Group, Inex, Plarebel (de organisatie die advies verleent over de recyclage van kunststoffen) en de andere spelers in de keten, namelijk de sorteer- en recyclagecentra, samen om een recyclagetraject uit te stippelen voor deze materiaalstroom. Als gevolg daarvan werd een driejarig innovatietraject opgezet. Het doel was nieuwe recyclagemarkten te ontwikkelen.

Ten eerste moet ondoorzichtig PET in de PMD-sorteercentra als een specifieke fractie worden gesorteerd om deze flessen te recycleren. Een vijftiende fractie zal dus worden toegevoegd aan de reeds bestaande. Indaver sorteert sinds een jaar ondoorzichtig PET en de andere sorteercentra in België zullen dat in 2023 doen.

Vervolgens zal in Neufchâteau een nieuw recyclagecentrum worden opgezet dat eind 2023 operationeel zal zijn. Het zal bakjes in transparante PET en heldere transparante, blauwe transparante, gekleurde transparante en ondoorzichtige PET-flessen recycleren. De meeste daarvan zullen circulaire toepassingen ondergaan (d.w.z. dat ze weer nieuwe flessen en bakjes zullen worden).


Vandaag schatten we dat 2.500 ton ondoorzichtig PET wordt ingezameld in het PMD in België. Eenmaal gesorteerd zal een groot deel van dit materiaal in ons land worden gerecycleerd tot (meestal) nieuwe flessen. De cirkel is dus rond!