Casestudy

Case Study Nestlé – Een voorbeeld voor het sorteren in bedrijven!

 

Bij Nestlé maakt duurzame ontwikkeling deel uit van de missie en de visie, maar het blijft niet alleen bij woorden. In België was Nestlé een van de eerste bedrijven die op grote schaal PMD ging sorteren. 

Het internationale voedingsbedrijf Nestlé is actief in verschillende sectoren waaronder babyvoeding, warme dranken, granen, plantaardige producten, chocolade en water, maar ook medische voeding en producten voor huisdieren. 

Sinds enkele jaren ontwikkelt de Nestlé Groep een strategisch plan om zijn CO2-uitstoot te verminderen, met een initiële doelstelling voor 2030 en de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 emissieneutraal te zijn. Het sorteren van verpakkingen op kantoor is een van de acties die de onderneming voert om haar doel te bereiken. 

 

90% minder restafval dankzij werknemers die sorteren 

Er werden interne acties georganiseerd om uitleg te geven bij het belang van sorteren en bij de sorteerregels; de reactie van de werknemers was bijzonder positief. Het percentage restafval is tussen 2019 en 2021 dan ook geëvolueerd van 36,7% naar 3,6%, goed voor daling van 90%. Voor 2021 ziet de balans er alvast positief uit. Die vermindering van het restafval levert immers een besparing van 6.519 kg CO2 op, het equivalent van 30.900 km afgelegd met de auto! 

Er is elke dag een afvalcoach aanwezig op het bedrijfsterrein om iedereen te helpen die vragen heeft over sorteren, om tips en advies te geven om beter te sorteren en te recycleren en om de werknemers aan te moedigen bij hun aanpak. 

“Bij de start van het project heeft EcoSmart het restafval geanalyseerd, zowel wat gewicht als inhoud betreft, en werd nagegaan wat beter gerecycleerd kon worden”, vertelt Kristel Veirier-Peeters, Head of General Services & SHE. 

Nestlé België is volledig uitgerust met sorteereilanden, zodat iedereen gewoon kan sorteren zoals thuis: pmd, papier en karton, composteerbare materialen, glas, restafval enz. Zelfs koffiepads worden gerecycleerd. 

 

De eerste Zero Waste-onderneming 

De toegevoegde waarde van Nestlé is dit Zero Waste-project dat werd opgezet met EcoSmart (Renewi), met de deskundigheid van Fost Plus. 

“De Zero Waste-certificering is voorzien zodra de renovatie van het gebouw hier in Anderlecht voltooid is. Wij blijven onze concrete doelstellingen nastreven om onze ambities op het gebied van circulaire economie en koolstofneutraliteit te kunnen verwezenlijken”, verduidelijkt Kristel Veirier-Peeters nog. 

Dit certificaat, een process op initiatief van de afvaloperator Renewi, wordt toegekend aan bedrijven en organisaties die er op de werkplek alles aan doen om de afvalstroom zo duurzaam mogelijk te verwerken en zo de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. 

Een intern Ec’Office-comité werkt rond mobiliteit, de vermindering van de energiekosten en de beperking en recyclage van afval. 

  

Verpakkingen optimaliseren met het oog op de recyclage 

Er werden ook inspanningen geleverd om de recycleerbaarheid van de verpakkingen die Nestlé op de markt brengt te verbeteren, en dit samen met de teams Design for Recycling van Fost Plus en de teams van de productieketen. Momenteel worden de procedures aangepast om de materialen te verbeteren en de verpakkingen te optimaliseren met het oog op de recyclage. 

Het gaat hier echt om teamwerk waarbij we ook samenwerken met de marketingafdeling. Het is immers belangrijk dat de eindconsument weet dat de producten die hij verbruikt aan zijn behoeften voldoen, ook wat duurzame ontwikkeling betreft. 

Daar blijft het voor Nestlé echter niet bij: om deze lovenswaardige ambities te verspreiden, zal de onderneming in 2022 ook audits uitvoeren bij haar leveranciers om de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen zo veel mogelijk te beperken.