Casestudy

Case study - Het nieuwe deksel voor de drank Ricoré is gemakkelijker te sorteren en te recycleren

 

Nestlé Belgilux heeft het beroemde Ricoréblik aangepast: het deksel heeft een nieuwe kleur gekregen, die gedetecteerd kan worden door de infraroodcamera’s op de sorteerlijnen. Zo kan het deksel in de sorteercentra gesorteerd en vervolgens eventueel gerecycleerd worden.

Zichtbaar voor optische sortering

Nestlé heeft in zijn koffieproductcategorie het deksel van het beroemde Ricoré-blik een nieuwe kleur gegeven. Dat is nu niet meer zwart, maar lichtbruin. Het deksel in polypropyleen (PP) kon vroeger niet gesorteerd worden in de sorteercentra en werd bijgevolg niet gerecycleerd.

De oorzaak van dat sorteerprobleem: de optische sortering werkt met infrarood. Ze analyseert het licht dat door het oppervlak van de verpakking weerkaatst wordt. Het zwart van de oude deksels van Ricoré absorbeerde bijna alle lichtstralen. Ze werden dus niet weerkaatst, waardoor de camera’s de zwarte verpakkingsonderdelen niet opmerkten. Zwarte verpakkingen worden namelijk zelden geïdentificeerd, gedetecteerd en gesorteerd. Dankzij de nieuwe kleur die Nestlé gekozen heeft, wordt het deksel nu gedetecteerd op de sorteerlijnen en komt het terecht in de stroom van polypropyleen (PP) om gerecycleerd te worden.

Geleidelijke veranderingen

Nestlé brengt producten op de markt in heel Europa. De verpakkingen voldoen aan de Europese richtlijnen, maar elk land heeft zo ook zijn eigen specificiteiten. Daarom geeft Nestlé informatie over zijn verpakkingen door aan Fost Plus. Op die manier zijn ze zeker dat de verpakkingen die op de Belgische markt komen compatibel zijn met de Belgische sorteer- en recyclagesystemen. Indien nodig bekijken de twee bedrijven samen wat er anders moet om de recycleerbaarheid van elke individuele verpakking te verbeteren.

In dat kader hebben Nestlé en Fost Plus een document opgesteld met daarin alle verpakkingen per productcategorie. Zo kunnen ze geleidelijk aan veranderingen doorvoeren. Fost Plus geeft advies, en de O&O-afdeling voor verpakkingen van de Nestlé-groep neemt dat advies ter harte in haar innovaties.

“We zitten regelmatig samen met onze marketeers en de experten van Fost Plus om onze verpakkingsprojecten te bespreken”, voegt Kristel Peeters, Head of General Services, Safety, Health & Environment bij Nestlé Belgilux, eraan toe. “Tegen 2025 willen we dat al onze verpakkingen recycleerbaar zijn. Fost Plus is ons referentiepunt voor de Belgische markt. Sinds we met hen samenwerken, is de kennis en ons bewustzijn over onze verpakkingen aanzienlijk toegenomen. We hebben nu een totaal andere kijk op onze verpakkingen! Hebben we een nieuw verpakkingsproject? Dan beoordelen we eerst de recycleerbaarheid samen met Fost Plus en bekijken we hoe we die kunnen verbeteren als dat nodig is!”

 

Nestlé Ricoré  - nouveau couvercle