Casestudy

Brussels Airport, haar partners en Fost Plus bundelen hun krachten om het recyclagepercentage van het afval op de luchthaven te verdubbelen

 

Door de plaatsing van nieuwe vuilnisbakken bij de veiligheidspoortjes is het aandeel ingezameld PMD verdubbeld.

Brussels Airport en Fost Plus slaan de handen in elkaar om afval beter te sorteren en te recycleren. Om dit doel te bereiken hebben verschillende luchthavenpartners het Afvalcharter van Brussels Airport ondertekend. Daarin engageren ze zich om de principes van de circulaire economie toe te passen en het afval op de luchthaven te verminderen.

Het doel van het afvalcharter is om de principes van de circulaire economie toe te passen door bewust te kiezen voor herbruikbare of recycleerbare producten en materialen en deze correct te sorteren. Alle ondertekenende partners verbinden zich er ook toe om hun werknemers en passagiers bewust te maken. Het charter werd oorspronkelijk ondertekend in 2019 en is onlangs opnieuw gelanceerd in de nasleep van de coronacrisis.

Het uiteindelijke doel? Het recyclagepercentage van het op de luchthaven geproduceerde afval uit 4 verschillende stromen (PMD, papier en karton, glas en organisch afval) verhogen tot minstens 50% tegen 2025. De resultaten zijn al veelbelovend voor 2023, met 27,9% correct gesorteerd afval voor recyclage sinds januari.

Sorteren achter de schermen: een concrete aanpak op het terrein

Voor de uitvoering van dit charter heeft Fost Plus Brussels Airport Company ondersteund bij de invoering van het sorteren in haar nieuwe kantoren, zowel bij de uitvoering van de interne communicatiecampagne als bij de opleiding van de medewerkers van de verschillende bedrijven op de luchthaven. De sorteerinfrastructuur werd geëvalueerd om ervoor te zorgen dat correct kan gesorteerd worden in de kantoren. Het is immers belangrijk dat er overal wordt gesorteerd, niet alleen door de reizigers op de luchthaven zelf.

Hiervoor maken Fost Plus en Brussels Airport de balans  op en delen vervolgens hun expertise en concrete actieplannen. Dat gebeurde begin 2023 al bij enkele partners.

Sorteren voor de schermen: het succes van opvangcontainers voor vloeistoffen

Vroeger belandden flessen die niet volledig leeg waren vaak in de sorteerbakken vóór de veiligheidscontrole. Brussels Airport zag dit als een punt dat verbeterd kon worden en voerde een concrete aanpassing door om het afvalbeheer vóór het passeren van de veiligheidspoortjes te verbeteren. Dankzij deze installaties is het inzamelingspercentage van PMD in 2022 opgelopen tot 8,8%, het dubbele van 2021 (4,2%).

Er zijn ‘vloeistofvuilnisbakken’ geplaatst vóór de controlepaden zodat passagiers hun flessen kunnen leeggieten alvorens ze in de blauwe bakken te gooien met duidelijke aanwijzingen waar het afval naartoe moet.

Die vuilnisbakken bieden meerdere voordelen:

  • Een oplossing voor het leeggieten van flessen, of ze nu herbruikbaar zijn of niet
  • Een verbetering van de afvalsortering
  • Zelfs als de consument ze correct sorteert, kunnen volle of halfvolle flessen niet worden gerecycleerd omdat ze in het sorteercentrum niet correct kunnen worden gesorteerd. Als ze correct geleegd zijn, kan de recyclageketen normaal doorgaan.

Na het succes van de eerste vier vuilnisbakken zijn er nog zes besteld om het project te versterken. De vuilnisbakken van de luchthaven worden voortdurend geëvalueerd op het vlak van locatie, breedte enzovoort om een optimale sortering binnen de luchthaven te garanderen.
 

Poubelles Brussels Airport

Dit charter maakt deel uit van het Stargate-programma, dat in 2021 werd gelanceerd en gedurende vijf jaar door Brussels Airport wordt getest, als een van de drie luchthavenprojecten van de Green Deal. De overkoepelende ambitie daarvan is om de vergroening van de Europese luchthaven- en luchtvaartindustrie te versnellen. Er wordt verwacht dat Stargate de sector zal inspireren en transformeren en als proeftuin zal dienen voor luchthavens in andere EU-landen. De vloeistofvuilnisbakken in Brussel zijn een van de beste voorbeelden die andere Europese luchthavens kunnen volgen.

De samenwerking met Fost Plus biedt een meerwaarde aan dit project. Hun expertise en ervaring in sortering, beste praktijken voor inzameling en bewustmaking zijn zeer waardevol voor ons. We kunnen echt rekenen op hun algemene steun om onze doelstellingen te bereiken

We zijn er trots op dat we voor dit project samenwerken met Brussels Airport. Luchthavens zijn nog altijd een belangrijke bron van ongesorteerd afval. Buitenlandse reizigers zijn vaak niet op de hoogte van de Belgische sorteerregels . We zijn dan ook verheugd om te zien dat we met eenvoudige implementaties , zoals de vloeistofvuilnisbakken, het inzamelpercentage van PMD-afval hebben kunnen verdubbelen. Dit is een geweldige ontwikkeling en we zullen Brussels Airport in deze richting blijven ondersteunen