Nieuws

Artificiële Intelligentie als hulpmiddel bij het analyseren van de sorteerkwaliteit

 

Fost Plus ontwikkelt een proefproject rond Artificiële Intelligentie in de PMD-sorteercentra. Het project wordt opgezet in samenwerking met het sorteercentrum Indaver in Willebroek. Met Artificiële Intelligentie willen we de sorteerkwaliteit in de sorteercentra meten. 

Technologie ten dienste van mensen

Het sorteerproces is geautomatiseerd, maar de sorteerkwaliteit wordt geanalyseerd door medewerkers op basis van steekproeven. De kwaliteit van de gerecycleerde materialen hangt af van de kwaliteit van de gesorteerde balen, die we samen met onze operationele partners leveren. Door eventuele inconsistenties op te sporen en de stroom van gesorteerde materialen te optimaliseren, kunnen we meer recycleren en de recyclagecentra continu voorzien van kwaliteitsmaterialen. Net met dat doel voor ogen hebben Fost Plus en Indaver het project rond Artificiële Intelligentie opgestart, dat de kwaliteit van de gesorteerde balen meet. De technologie draagt bij aan de monitoring van de sorteerkwaliteit en vormt zo een aanvulling op de menselijke kwaliteitsanalyses.

Het is belangrijk dat de sorteercentra bij dit proefproject betrokken worden. Daarom werd Indaver gevraagd om mee te doen aan het project. Eric Goddaert, Recycling Director bij Indaver, zegt hierover: “Indaver was al enige tijd van plan om Artificiële Intelligentie op te nemen in zijn productieprocessen, omdat de kwaliteit van de uitgesorteerde materialen van het grootste belang is. Toen Fost Plus ons benaderde om mee te werken aan het project, hoefden we dan ook niet lang na te denken.”    

Sorteerfouten opsporen 

Op de sorteerlijnen werd een camera geïnstalleerd. Deze is gekoppeld aan software die in de laatste fase van het sorteerproces sorteerfouten moet scannen en opsporen. Op termijn zou de verkregen informatie zelfs gebruikt kunnen worden om de sorteersystemen beter te kalibreren. 

De camera neemt één foto per minuut en stuurt die naar een digitaal portaal. Dat portaal verzamelt alle gefotografeerde beelden. Artificiële Intelligentie detecteert automatisch onzuiverheden in het gesorteerde verpakkingsafval die door het sorteersysteem zijn gemist. Zo testen we in hoeverre Artificiële Intelligentie in staat is de verpakkingen en voorwerpen op elke foto te herkennen. Momenteel is de test beperkt tot het herkennen van (niet-toegelaten) PET opaak in de stroom van PET transparant. 

Artificiële Intelligentie wordt in de sorteersector als een cruciale technologie beschouwd. “Bij Fost Plus zijn innovatie en digitalisering erg belangrijk in het kader van de circulaire economie, zegt Philippe Alen, Quality Manager bij Fost Plus. ”Technologie helpt ons om de processen op de voet te volgen en, indien nodig, bij te sturen. Een goede kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat we altijd aan de hoge normen voldoen. De sector waarin we werken is voortdurend in ontwikkeling. We moeten dan blijven innoveren om correct op die veranderingen in te spelen.”

Voortdurende verbetering

Dit project stelt ons nog voor een aantal uitdagingen voor het gebruik van Artificiële Intelligentie in de sorteersector. “We hebben gemerkt dat we nog een aantal problemen moeten aanpakken voordat we het project daadwerkelijk een eindfase in kunnen laten gaan. Zo hebben we onder meer gewerkt aan de connectiviteit met het platform in de cloud en aan de verlichting om goede foto’s te kunnen maken van de verpakkingen. Met die vaststellingen gaan we nu verder aan de slag”, zegt Shanna Cloet, projectmanager en businessanalist bij Fost Plus.