Nieuws

4 van de 10 verkochte koffiecapsules ingezameld

 

Op 1 januari 2023 kondigde Fost Plus een nieuwe sorteer– en recyclageoplossing voor koffie- en drankencapsules aan, via de blauwe PMD-zak. Het doel was om het sorteren te vergemakkelijken voor consumenten, die de blauwe PMD-zak sowieso al dagelijks gebruiken voor hun verpakkingsafval. Een jaar na de invoering wordt bijna 4 van de 10 verkochte koffiecapsules ingezameld. Onderzoek toonde aan dat voor 80% van de Belgen de sorteerboodschap duidelijk was, al past nog niet iedereen ze correct toe. 

Voor Fost Plus is het een belangrijke stap vooruit in het realiseren van hun ambitie: duurzaam grondstof- en materiaalbeheer mogelijk maken. Het is voor het eerst dat ook niet-verpakkingen bij het PMD gesorteerd mogen worden. De beslissing werd genomen met het comfort voor de burger voorop en is het resultaat van intense samenwerking met Nespresso, Nestlé, JDE Peet’s, Delhaize en de partners in de sorteer- en recyclageketen. 

Koffiecapsules