2023 – recordjaar met open blik op de toekomst

 

Fost Plus recycleerde in 2023 maar liefst 97% van alle huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt kwamen. Daarmee vestigen we een nieuw record, dankzij de niet aflatende sorteerinspanningen van alle burgers. Maar 2023 was ook in heel wat andere opzichten een opmerkelijk jaar, waarin we de fundamenten legden voor het duurzaam materialenbeheer van de toekomst.

Van de 734.651 ton huishoudelijke verpakkingen die in 2023 door de leden op de Belgische markt werden gebracht, werd 97% of 711.390 ton gerecycleerd. In totaal werd 78% van deze verpakkingen ook in België gerecycleerd. De rest van de materialen werd verwerkt bij partners in de buurlanden. Per inwoner zamelen we nu elk jaar meer dan 24 kilo PMD in, en ook buitenshuis wordt steeds meer PMD selectief ingezameld.

Fundamenten voor duurzaam materialenbeheer

Maar 2023 was veel meer dan enkel een recordjaar. Het was ook het laatste jaar van onze vorige erkenningsperiode, een scharnierjaar waarin we de fundamenten legden voor onze werking in de komende jaren. Preventie en hergebruik zullen daarin een steeds grotere rol opeisen, met recyclage als het noodzakelijke sluitstuk om tot een duurzaam materialen beheer te komen. Daarnaast zullen we samen met onze leden ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen zwerfvuil, waarmee we onze maatschappelijke relevantie nogmaals onderstrepen.
 

Benieuwd naar onze resultaten en toekomstprojecten? Lees er alles over in ons Activiteitenverslag!