Nieuws

PMD sorteren op het werk. Waar staan we vandaag?

 

Thuis of buitenshuis: PMD sorteren is goed ingeburgerd bij de Belgen. Dankzij de uitbreiding van de PMD-sorteerregels is de boodschap eenvoudiger, want ze is overal en voor iedereen gelijk. Flessen, blikjes, yoghurtpotjes en lege plastic schaaltjes van lunchsalades gaan allemaal in de blauwe zak, waar we ook zijn.

Het is onze ambitie om zowel PMD van thuis als van buitenshuis te recycleren, en dus is de werkomgeving een belangrijke bron. Door bedrijven te betrekken bij een verantwoord sorteerproces beperken we de impact van het verpakkingsafval op het milieu en komen we een stap dichter bij onze doelstelling om de inzameling van PMD buitenshuis tussen 2018 en 2023 te verdubbelen.

Het is nu 2023, hoog tijd dus om de balans op te maken van de situatie en te kijken welke uitdagingen we nog moeten aangaan.

 

Betere resultaten

In 2021 bereikten we de tussentijdse doelstelling van 22.000 ton PMD dat buitenshuis ingezameld werd. Die hoeveelheid bleef stijgen in 2022, en we stelden vast dat er geleidelijk aan steeds meer PMD bij bedrijven ingezameld werd. Dat resultaat was te danken aan onze communicatie- en wervingscampagnes, de welkomstpremies en de inspanningen van alle betrokken partners. Het resultaat is 24.000 ton buitenshuis ingezamelde PMD in 2022. Een veelbelovend resultaat met het oog op het bereiken van ons einddoel van 26.000 ton tegen eind 2023.

Die betere resultaten zijn ook toe te schrijven aan de inspecties van controleurs in bedrijven. Fost Plus en de OVAM hebben namelijk twee personen de opdracht gegeven om te controleren of bedrijven de bronsortering naleven. Sinds eind 2021 zijn er al meer dan 900 van die controles uitgevoerd en vaak werden er duidelijke aanbevelingen opgesteld om de sortering te verbeteren. 

 

Doeltreffende welkomstpremies

Ondanks de sorteerplicht zijn er nog steeds bedrijven die hun PMD niet sorteren. Om hen aan te moedigen dat wel te doen, heeft Fost Plus samen met Valipac een systeem van welkomstpremies opgezet. Elk bedrijf dat start met de selectieve ophaling van PMD via een aangesloten afvaloperator,  kan een premie krijgen. In 2021 kwamen 2.140 bedrijven die een PMD-overeenkomst gesloten hebben met een afvalophaler in aanmerking voor deze premie.  Dat zijn ongeveer 1.000 bedrijven meer dan in 2019 en 2020. Voor de cijfers van 2022 moeten we wachten tot juni. We gaan ervan uit dat opnieuw veel bedrijven gestart zijn met het sorteren van PMD en dus hun wettelijke verplichting naleven.

Ook in 2023 zal de welkomstpremie nog worden toegekend. 

 

Nog werk aan de winkel wat kwaliteit betreft 

Uiteraard moeten er in 2023 nog inspanningen geleverd worden om meer PMD in te zamelen. Eind dit jaar willen we 26.000 ton PMD buitenshuis ingezameld hebben. Fost Plus plant opnieuw bewustmakingscampagnes om bedrijven te overtuigen hun PMD te sorteren, net zoals thuis.  

Het is echter belangrijk om ook oog te hebben voor de kwaliteit van het PMD, want die laat soms te wensen over. Daarom zijn we met een actieplan ‘kwaliteit’ begonnen. Een van de acties daarvan is een kwaliteitsprocedure in de overslagstations, die onder andere controleren of er grote objecten in het PMD aanwezig zijn, zoals grote industriële folies of verpakkingen van meer dan 8 liter. Afhankelijk van hoe zwaar de fout is, heeft het overslagstation verschillende opties: het PMD aanvaarden, corrigeren of weigeren.

Sinds 2022 hebben we het aantal aanleveringsplaatsen voor de PMD-ophalers uitgebreid. We hebben 17 overslagstations geselecteerd waarmee we een overeenkomst hebben gesloten. Afvaloperatoren  leveren het PMD nu dus aan die verschillende overslagstations, verspreid over heel België. We financieren de opslag en het transport naar het dichtstbijzijnde sorteercentrum.  Hierdoor is de logistieke oefening makkelijker, zijn de leverafstanden korter en kan de kwaliteit van het geleverde PMD dus efficiënter gemonitord worden.

Om bedrijven te begeleiden bij het goed sorteren van hun PMD, stellen we gratis communicatiemateriaal (stickers, affiches enz.) ter beschikking in De Sorteerwinkel  van Fost Plus. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de afvalstromen op de sorteereilanden worden aangeduid, of de sorteerregels worden toegelicht. 

 

Door aan deze sorteerverplichting te voldoen en de juiste regels in te voeren op de werkplek, nemen bedrijven actief deel aan de kringloopeconomie.