Nieuws

Vanheede ondertekent een contract voor de nasortering van 35.000 ton PMD-residu

 

Het afvalverwerkingsbedrijf Vanheede Environment Group zal vanaf 2025 het PMD-residu uit de vijf sorteercentra nasorteren in haar nieuwe, ultramoderne installatie in Rumbeke. Het gaat om zo’n 35.000 ton PMD-residu per jaar, waar nog zo’n 30 tot 40% recycleerbare materialen inzit. Met dit ambitieuze initiatief gaat een investering gepaard van 35 miljoen euro.

Circulair beleid

Elke inwoner van België produceert jaarlijks ongeveer 23 kg PMD. Dat verpakkingsafval wordt gesorteerd in specifieke PMD-sorteercentra in 16 materiaalstromen, waaronder een reststroom. Die reststroom omvat sorteerfouten van burgers (afval dat niet bij het PMD hoort) en recycleerbare materialen. Die zijn mogelijk in de verkeerde categorie terechtgekomen in de sorteercentra (zogenaamde procesverliezen), of zijn niet meer te identificeren als gevolg van een menselijke fout. Dat is bijvoorbeeld het geval voor niet-leeggemaakte flessen en in elkaar geklemde verpakkingen. In totaal gaat het om ongeveer 35.000 ton PMD-residu per jaar voor de vijf sorteercentra.

Vanheede Environment Group zal vanaf begin 2025 dat PMD-residu in twee stappen nasorteren. Eerst gaat het PMD-residu naar een nieuwe installatie voor de verwerking van gemengd bedrijfsafval in Rumbeke. In die installatie, met een totale capaciteit van 100.000 ton, wordt het feitelijke residu van de recycleerbare materialen gescheiden. De materiaalstromen komen vervolgens terecht in de PMD-sorteerlijn en worden in acht stromen gescheiden om ze te recycleren. Gemengd bedrijfsafval is vergelijkbaar met de PMD-residustroom, vooral omdat het een vergelijkbaar aandeel recycleerbare materialen bevat.

Sinds 2022 sorteert Vanheede Environment Group PMD dat ingezameld wordt via specifieke rondes voor bedrijven en helpt het andere PMD-sorteercentra in geval van overproductie. Het sorteert daarnaast jaarlijks al 10.000 ton PMD-residu. Met de gunning van dit nieuwe contract is niet alleen de continuïteit verzekerd, maar worden er ook meer recycleerbare materialen, die voorheen werden verbrand, als secundaire grondstof opnieuw in de keten gebracht. Opnieuw een belangrijke stap voor de circulaire economie.