Casestudy

Case study - PMD sorteren, dat doen ze ook bij het leger

 

De vliegbasis van Florennes is 700 hectare groot en telt 1.200 personen die op de basis werken. 700 van hen verblijven er permanent. Afvalbeheer maakt dus integraal deel uit van het leven van de militairen en PMD sorteren is dan logisch. 

Het afvalbeheer op de vliegbasis van Florennes wordt gecoördineerd door de Milieutechnische Eenheid (MTE), die instaat voor alles wat met het milieu te maken heeft. Bovendien beschikken alle afdelingen van de basis over een eigen milieu-assistent. 

Florennes werkt met een private afvaloperator en heeft zijn eigen recyclagepark op de site waar alle soorten afval ingezameld kunnen worden, zelfs gevaarlijke producten. De containers voor huishoudelijk afval staan op verschillende plaatsen op de basis en de parkings, en het schoonmaakpersoneel verwijdert het afval uit de kantoren van het personeel. 

 

Betere bewustmaking om PMD te sorteren 

Ieder jaar worden er milieuaudits uitgevoerd om de situatie te evalueren en na te gaan wat de verbeterpunten zijn. Uit die audits bleek dat de sortering van PMD in de kantoren en administratieve gebouwen beter kan. 

In 2021 werd 323 ton afval van de basis verwijderd. Het merendeel was restafval; PMD was goed voor 3,36 ton. Dat is meer dan in 2020, maar de basis – die operationeel bleef – werd toch getroffen door de gevolgen van de lockdown tijdens de coronacrisis. 

Selectieve inzameling bestond al, aangezien het wettelijk verplicht is, maar we willen het personeel bewuster maken om PMD nog meer en beter te sorteren”, aldus Wouter Finet, milieucoördinator van de MTE. 

De MTE heeft daarom besloten om meerdere bewustmakingsmaatregelen door te voeren: 

  • Er wordt momenteel een handleiding geschreven die het sorteren op punt moet stellen; die zal binnenkort op het intranet van de basis beschikbaar zijn. 
  • In de kantoren en administratieve gebouwen komen sorteereilanden en bij de sorteerwinkel van Fost Plus zijn al stickers besteld die op strategische plaatsen aangebracht zullen worden. 
  • Er zullen bewustmakings-e-mails naar de gebruikers gestuurd worden. 

Daarna zullen er nieuwe milieuaudits uitgevoerd worden om het effect van de sorteereilanden en de interne bewustmakingscampagnes te evalueren. 

Wouter Finet merkt op dat het “een van de taken van de MTE is om het afvalbeheer in het dagelijkse leven te integreren, en daarom ziet ze er actief op toe dat PMD op de hele site correct en efficiënt gesorteerd wordt en dat het een reflex wordt om dat te doen.”