Waarom mag aluminiumfolie niet in de blauwe zak?

Verpakkingen uit aluminium (blikjes, bakjes, schaaltjes) zijn perfect recycleerbaar omdat ze gesmolten kunnen worden in de ovens van de recycleurs. In tegenstelling tot aluminiumfolie, dat te dun is om op een efficiënte manier te recycleren: het verbrandt in de smeltovens in plaats van te smelten. Bovendien bevat gebruikte aluminiumfolie vaak nog heel wat voedselresten die storend zijn in het recyclageproces.