Twee lessen die we in 2020 hebben geleerd over de PMD-sortering

Twee lessen die we in 2020 hebben geleerd over de PMD-sortering

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar voor iedereen, ook voor Fost Plus. We moesten wendbaar zijn en snel reageren om de continuïteit van onze activiteiten en diensten te verzekeren. Ondanks de ongewone situatie slaagde Fost Plus erin zijn doelstellingen te bereiken dankzij de flexibiliteit van en onontbeerlijke samenwerking met al zijn partners. Uit het afgelopen uitzonderlijke jaar hebben we twee belangrijke lessen getrokken. 

Fost Plus is de drijvende kracht achter de circulaire verpakkingseconomie. Om die circulaire economie tot stand te brengen, streeft Fost Plus naar een recyclageoplossing voor alle huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht.

Onze aanpak om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: de selectieve inzameling van huishoudelijke verpakkingen thuis uitbreiden en meer huishoudelijke verpakkingen buitenshuis inzamelen.

Eerste les: de sorteerinstructies voor de Nieuwe Blauwe Zak zijn positief onthaald

Dankzij de uitbreiding van de inhoud van de pmd-zak via de nieuwe blauwe zak valt nu nog meer afval onder de letter P in de PMD-fractie. Burgers kunnen bijna alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak doen, ook yoghurtpotjes, botervlootjes, bakjes en plasticfolie. Wanneer de Nieuwe Blauwe Zak midden 2021 in heel België wordt gebruikt, zal er 8 kg PMD extra kunnen worden ingezameld per jaar/inwoner. Dat is goed voor een totaal van 250.000 ton PMD.

In de intercommunales waar de Nieuwe Blauwe Zak al wordt gebruikt, worden de nieuwe sorteerinstructies positief onthaald en goed toegepast door de bevolking. Het verkeerd gesorteerd afval in de PMD-zak is gedaald van gemiddeld 15% naar zo’n 5%, een aanzienlijke inspanning! Die resultaten bewijzen nogmaals dat eenvoudige en uniforme sorteerinstructies en een inzamelsysteem dat het sorteren voor de burger gemakkelijker maakt, cruciaal zijn om onze positie in het Europese peloton te behouden wat betreft de recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Tweede les: dankzij de flexibiliteit van onze systemen kunnen we meer huishoudelijke verpakkingen buitenshuis inzamelen

Buitenshuis sorteren we niet op dezelfde manier als thuis. Toch is het belangrijk om geen waardevolle materialen te verliezen. Dankzij zijn wendbaarheid, door het voortdurend aanpassen van de projecten en focus, heeft Fost Plus zijn doelen voor 'out of home'-inzameling bereikt. Er zijn twee belangrijke pijlers die de aandacht trekken:

  • Omwille van de lockdown en de beperkingen voor de organisatie van evenementen moesten we de geplande campagnes voor de zomer van 2020 herzien. Normaal zou de campagne van het Dour-festival in 2019 verlengd worden. Als alternatief hebben we in het kader van het ‘ staycation'-project – ongetwijfeld dé trend van afgelopen zomer – samengewerkt met vijf pretparken, dierentuinen en vakantieparken. Door hen bij te staan met onze expertise en de logistiek bij te werken met de afvaloperatoren van elk recreatiecentrum konden we per bezoeker 50% meer PMD inzamelen;
  • Het grootste potentieel zien we op de werkplek. Jaarlijks verdwijnt er 25.000 ton PMD in het restafval van de bedrijven en dat ondanks de bestaande sorteerverplichting. Daarom hebben we in nauwe samenwerking met de privéafvaloperatoren een actieplan ontwikkeld. In 2020 zijn 1.200 bedrijven begonnen met sorteren. Ze kregen daarvoor een startpremie.

2021 lijkt alweer een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden. Eind dit jaar moet het hele land overgeschakeld zijn naar de Nieuwe Blauwe Zak en wordt de uitgebreide PMD-inzameling van toepassing in alle contexten, ook in de bedrijven. Daarnaast zullen we andere projecten opzetten om ook het sorteren buitenshuis te stimuleren. Blijf op de hoogte!