Praktische tips

U bent overtuigd dat sorteren nuttig is, en u kent de correcte sorteerregels. Nu rest er enkel nog de praktische organisatie. We zetten de voornaamste stappen voor een geslaagde introductie op een rijtje, met telkens een aantal tips en weetjes. Aan de slag!

1. Betrek zoveel mogelijk mensen

Hoe meer mensen u meekrijgt, hoe hoger de kans op slagen. Breng iedereen op de hoogte en leg ook goed uit waarom u sorteren belangrijk vindt. Klanten of bezoekers kunt u op voorhand informeren via uw website of uw nieuwsbrief. Denk ten slotte ook aan het poetspersoneel. Hun actieve medewerking is goud waard.

2. Sensibiliseer en informeer

Laat ook in de gebouwen zelf aan iedereen weten dat er vanaf nu gesorteerd wordt. Hang affiches op plaat- sen waar veel mensen komen en in alle ruimtes waar gegeten en gedronken wordt. Plaats ook affiches met de juiste sorteerinstructies bij de verschillende afvalbakken. Zo ziet iedereen meteen wat waar hoort.

3. Plaats afvalbakken binnen handbereik

Maak het mensen gemakkelijk. Plaats afvalbakken op alle plaatsen waar ze eten en drinken. Zorg er ook voor dat de afvalbakken regelmatig geledigd worden. Overvolle bakken bevorderen het correct sorteren niet. Plaats ook voldoende restafvalbakken, zo vermijdt u dat restafval terechtkomt bij het PMD, papier-karton of glas.

4. Gebruik de juiste afvalbakken

Voor de verschillende afvaltypes zijn goede oplossingen op de markt. Een zoektocht op het internet helpt u zeker verder. Zorg er ook voor dat u het afval op de juiste manier aanbiedt voor ophaling. Voor meer infor- matie hierover, raadpleegt u best uw afvalophaler of de gemeente.

5. Controleer regelmatig en stuur bij waar nodig

Iedereen maakt fouten. Bij sorteren is dat niet anders. Daarom loont het de moeite om zeker in het begin de ingezamelde fracties regelmatig te controleren. Wanneer u merkt dat er onvoldoende of niet correct gesorteerd wordt, ga na wat de oorzaak is en stuur bij waar nodig.

Meer weten?

Download de brochure Hier sorteren we, net als thuis

Meer informatie

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be