Scholen & Jeugdbewegingen

Fost Plus organiseert interactieve vormingen voor kleuters en leerlingen van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Daarnaast kunnen scholen hier kratten en containers voor papier-karton, PMD-containers en communicatiemateriaal bestellen. Deze afvalbakken zijn ook beschikbaar voor jeugdbewegingen. Zij vinden hier ook leuk spelmateriaal.

Kleuterschool en 1e en 2e leerjaar

Met de educatieve animatie Viesvuilland maken kinderen spelenderwijs kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren, en dat vanuit hun eigen leefwereld.

Viesvuilland

Lagere school

Met de interactieve vorming LABO, Leren Afval Beheren op School, leren kinderen van de basisschool bewust omgaan met afval, met preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval als speerpunten.

LABO

Middelbare school

De workshop Da's proper! brengt leerlingen van het secundair onderwijs alles bij over onder andere sorteerregels, recyclage, zwerfvuil en zo meer, spelenderwijs, maar ook ernstiger, in debat.

Da's proper!

Afvalbakken en communicatiemateriaal bestellen

Fost Plus stelt sorteer- en communicatiemateriaal ter beschikking van kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen en jeugdbewegingen. U leest hier wat u moet doen om uw kratten en containers te bestellen.

Bestellen

Online leren over sorteren

Fost Plus ontwikkelde een online leermodule voor kleuter- en lagere scholen rond het sorteren van afval. Bedoeling is om iedereen op school vertrouwd te maken met de sorteerregels: directie, leraren, leerlingen, poetspersoneel en onderhoudsmedewerkers. 

Online leren over sorteren

Ten Afval! Spelmateriaal voor de jeugdbeweging

Wil je spelenderwijs alles te weten komen over correct sorteren en het nut van recycleren? Speel dan zelf het 'Ten Afval!'-groepsspel of een van de vele leuke spelletjes uit de spelcontainer met je jeugdbeweging.

Ten Afval!

Meer weten?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be