Proefproject P⁺MD in Waregem

Vanaf 1 maart 2016 schakelden we tijdelijk over van de blauwe PMD-zak naar twee nieuwe P+MD-zakken: een paarse zak en een transparante zak. 

Bijna een jaar geleden introduceerden we de paarse en transparante zakken in Waregem, met de bedoeling om meer plastic verpakkingen in te zamelen. We willen u bedanken voor uw massale en enthousiaste medewerking aan dit vernieuwende project. Sinds het begin van dit project hebt u meer dan 410 ton P+MD gesorteerd. Dat is meer dan 5 kg per inwoner per jaar extra grondstoffen. Omdat de resultaten zo positief zijn, willen we graag dit proefproject ook in 2017 verderzetten.

Welke verpakkingen mogen er in de paarse zak? Ontdek het in deze 3 verschillende video's:

Video 1

Video 2

Video 3

Samen meer verpakkingen recycleren

Met een extra duwtje kunnen we nog beter doen. Probeer zoveel mogelijk van de toegelaten verpakkingen te sorteren. Zo kunnen we nog meer huishoudelijke verpakkingen recycleren, en wordt uw restafvalzak nog lichter. Bij P+MD horen niet enkel verpakkingen van voedingsproducten, maar ook verpakkingen die vrijkomen in de badkamer, het tuinhuis, de garage, … U vindt op de lijst in uw sorteergids nog heel wat bijkomende voorbeelden.

Wist u bijvoorbeeld dat ook tandpastatubes, dozen van cacaopoeder, spuitbussen van deodorants, doosjes van wattenstaafjes, waspoederdozen of plastic dozen van speelgoed in de paarse zak mogen?

Raadpleeg hieronder de sorteergids over huishoudelijke P+MD-verpakkingen.

Download de sorteergids

Download de uitgebreide sorteerregels voor P+MD (de paarse zak)

Download de uitgebreide sorteerregels voor de transparante zak

Opgelet: volg altijd de sorteerregels

We stelden in de loop van het project vast dat een aantal sorteerfouten, die de sorteer- en recyclageprocessen kunnen verstoren, vaak terugkwamen:

  • Bakjes in piepschuim horen bij het restafval en niet in de paarse zak. Piepschuim heeft immers een heel andere samenstelling dan de meeste types plastic.
  • Plastic folie met een aluminium laagje – zoals bij chipszakjes – hoort ook in de restafvalzak, aangezien dit noch plastic noch aluminium is.
  • Stop de verpakkingen niet in elkaar. Ze kunnen op de sorteerlijnen vaak niet meer gescheiden worden, waardoor we ze ook niet kunnen recycleren.
  • Maak de afsluitingen van verpakkingen voor charcuterie of kaas altijd los. De afsluitingen - meestal plastic folie - bestaat uit een ander soort plastic dan de plastic bakjes en horen daarom thuis in uw transparante zak. Ze kunnen in het sorteercentrum niet meer van elkaar gescheiden worden en worden daardoor niet gerecycleerd.

Nog vragen?

Wat is de bedoeling van het proefproject?

Hoe meer we sorteren en recycleren, hoe beter. Daarom willen de gewestelijke overheden en Fost Plus, de organisatie die in ons land verantwoordelijk is voor het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijke verpakkingen, onderzoeken of het mogelijk is om nog meer plastic verpakkingen in te zamelen en te recycleren. 

Wat verandert er precies?

De blauwe PMD-zak werd vanaf 1 maart 2016 tijdelijk vervangen door twee zakken: een paarse P+MD-zak en een transparante zak. In de paarse zak mogen niet alleen de verpakkingen die vroeger in de blauwe zak mochten, maar ook heel wat andere harde plastic verpakkingen, namelijk plastic potjes, schaaltjes, vlootjes en bakjes. De transparante zak is er voor de inzameling van verpakkingen in zacht plastic, zoals plastic folie en plastic zakken. En dat is goed nieuws, want daardoor zal u minder restafval hebben. Het tijdstip en de frequentie van de inzameling vindt u op de ophaalkalender. De paarse P+MD zak wordt op dezelfde dag als vroeger om de twee weken opgehaald. De transparante zak wordt op dezelfde dag om de vier weken opgehaald.

U kan uw ophaalkalender voor 2016 hier downloaden

Waar kan ik de nieuwe zakken aankopen?

U kan nieuwe zakken kopen in de normale Waregemse vekoop punten.

Omruilpunten:

  • Stadswinkel
  • De deelgemeentehuizen
  • De recyclageparken in de Lindestraat en in Beveren-Leie

Wordt de inhoud van de zakken gecontroleerd?

De inhoud van de zakken wordt bij elke ophaalronde gecontroleerd. Fout gesorteerde zakken worden voorzien van een weigeringssticker en worden niet meer meegenomen. U zal de inhoud van de zak dan moeten controleren en opnieuw aanbieden bij de volgende ophaalronde.

Wat gebeurt er met de inhoud van deze zakken? Waar vindt het sorteren en recycleren plaats?

De ingezamelde verpakkingen uit de paarse P+MD-zak worden gesorteerd in sorteercentrum IMOG, net zoals met de PMD-verpakkingen gebeurt. Deze verpakkingen worden gescheiden in verschillende fracties (meerdere soorten plastic, staal, aluminium, drankkartons en residu). Er wordt op zoek gegaan naar duurzame toepassingen van de opgehaalde materialen, zowel voor de nieuwe soorten plastic als voor de verzamelde folies uit de transparante zak.

U bent een onderneming en wenst affiches om hierover te communiceren naar uw leden, bezoekers en partners?

Om u te helpen communiceren over de nieuwe regels, stellen we affiches met de sorteerregels ter beschikking. U kan ze gratis downloaden en afdrukken.

Download de affiche met sorteerregels

Download de affiche 'Proefproject P+MD'

Contact

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u terecht op www.waregem.be of kunt u contact opnemen met de Milieudienst van Waregem (056 62 12 80).