Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren.

Uw missie begint hier. Want door goed te sorteren en te recycleren, werkt u mee aan een betere toekomst.

Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren

Waarom sorteren en recycleren?

Omdat we grondstoffen uitsparen

Grondstoffen worden steeds schaarser. Hoe meer verpakkingen we kunnen recycleren, hoe minder materialen verloren gaan. Zo zorgen we dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van wat onze planeet te bieden heeft.

Omdat we energie besparen

Materialen recycleren is bijna altijd beter voor het milieu dan de ontginning van nieuwe grondstoffen. Door te recycleren besparen we heel wat energie, en vermijden we de uitstoot van schadelijke stoffen, gaan we de opwarming van de aarde tegen en verbeteren we de luchtkwaliteit.

Wat kunt u doen?

Zoveel mogelijk sorteren

Hoe meer verpakkingen u sorteert, hoe minder materialen verloren gaan.

Correct sorteren

Hoe beter we sorteren, hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. 

Raadpleeg de sorteerregels voor PMD, glas en papier-karton.

Wat gebeurt er met de ingezamelde verpakkingen?

Plastic flessen en flacons: 

27 PET-flessen  1 fleece trui
HDPE-flacons  opbergbak

Metalen verpakkingen:

19.000 conservenblikjes  1 auto
670 drankblikjes  1 fiets

Drankkartons: 

1 drankkarton  1 kartonnen doos

Papier-karton:

oud papier-karton  nieuwe kartonnen doos

Ontdek hier hoe we PMD, glas en papier-karton recycleren en welke nieuwe producten we maken uit de gerecycleerde materialen.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om nog meer te recycleren?

De wereld van recyclage en verpakkingen staat niet stil. Dankzij nieuwe technologieën kunnen steeds meer materialen en verpakkingstypes gerecycleerd worden.

Maar recycleren is pas zinvol als er aan verschillende voorwaarden voldaan wordt. Er moeten betrouwbare en duurzame afzetmarkten bestaan voor de gerecycleerde materialen. Het heeft weinig zin om materialen selectief in te zamelen en te recycleren als er geen nieuwe producten uit gemaakt kunnen worden.

De recyclage moet ook effectief een milieuvoordeel bieden. Bepaalde verpakkingstypes vereisen voor de recyclage bijvoorbeeld een intens reinigingsproces. Het extra waterverbruik dat daarmee gepaard gaat, weegt niet altijd op tegen de milieuvoordelen van recyclage.

Tot slot moet recyclage ook economisch verantwoord zijn. De kosten voor de recyclage moeten afgewogen worden tegenover de gerealiseerde milieuvoordelen. Het kostenaspect hangt in de meeste gevallen ook sterk samen met de vraag naar de gerecycleerde materialen.

Kunnen we eigenlijk niet zonder verpakking?

Een wereld zonder verpakking is moeilijk denkbaar. Verpakkingen vervullen immers een cruciale rol bij het bewaren en beschermen van hun inhoud, zowel tijdens de opslag als tijdens het transport. Daarnaast bevatten verpakkingen ook nuttige informatie over de inhoud en de juiste gebruikswijze.

Een goede verpakking moet er in de eerste plaats dus voor zorgen dat er zo weinig mogelijk van het product verloren gaat en verspilling vermeden wordt. De milieu-impact van een verpakking is overigens meestal een stuk lager dan die van het product dat ze beschermt.

Fost Plus helpt bedrijven om hun verpakkingen optimaal af te stemmen op hun inhoud onder meer door het gewicht van de verpakking te reduceren of door het type verpakking aan te passen. Ecodesign biedt hiervoor heel wat mogelijkheden.

Fost Plus participeert ook in heel wat preventie-initiatieven: er wordt informatie over preventie gedeeld met leden en ze krijgen tools ter beschikking waarmee ze de recycleerbaarheid van hun verpakkingen kunnen testen en de milieu-impact ervan in kaart kunnen brengen. Fost Plus komt bij haar leden ook financieel tussenbeide voor audits van hun verpakkingen en biedt advies op maat.

Welke inspanningen leveren bedrijven om de hoeveelheid verpakking te reduceren?

Bedrijven worden zich steeds bewuster van de milieu-impact van hun verpakkingen en leveren heel wat inspanningen om de hoeveelheid verpakking te reduceren. Zo daalde het gemiddelde gewicht van een plastic fles voor mineraalwater de afgelopen 40 jaar met maar liefst 50 %.

Maar ook de gebruikte materialen zijn in volle evolutie. Niet alleen bevatten verpakkingen steeds meer gerecycleerde materialen, ze worden ook zo ontworpen dat ze achteraf gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden.

Bedrijven die heel veel verpakkingen op de markt brengen zijn bovendien ook wettelijk verplicht om een preventieplan op te stellen. Daarin moeten ze aangeven hoe ze de hoeveelheid verpakking zullen verminderen. Ze kunnen een individueel plan opstellen of aansluiten bij een sectorplan dat de federaties hebben uitgestippeld.

Meer weten?

Lees alles over Plastic flessen en flacons recycleren
Lees alles over Metalen verpakkingen recycleren
Lees alles over Drankkartons recycleren
Lees alles over Glas recycleren
Lees alles over Papier-karton recycleren

Neem contact op met Fost Plus voor meer informatie via info@fostplus.be